Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP

Najlepsze innowacje tworzone są na styku biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy

Etap I

Bony na innowacje dla MŚP to działanie, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Etap II

Z sukcesem zakończyłeś I etap Bonu na innowacje dla MŚP i masz zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową, możesz przejść do etapu inwestycyjnego, którego celem jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie.