Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim

Dostępne środki w ramach aktualnie realizowanego jest projektu: 37 939 017 zł

Okres realizacji: do 30 kwietnia 2022

Środki dostępne w każdym subregionie w transzach uruchamianych w podziale na okresy. Nabór w ramach Projektu jest ciągły

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie dolnośląskim

  • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77

e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-ii/  

 

  • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 12

e-mail: szkolenia@dawg.pl

strona internetowa: http://dawg.pl/pl/page/644/PARTNERSTWO-NA-RZECZ-ROZWOJU-DOLNOSLASKICH-MSP-I-ICH-PRACOWNIKOW-%E2%80%93-EDYCJA-2 

 

  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00

e-mail: partnerstwo@karr.pl

strona internetowa: http://karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-edycja-ii/ 

 

  • Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47

e-mail: bur@agroreg.com.pl

strona internetowa: https://www.agroreg.com.pl/

 

  • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

tel. 71 797 04 00

e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

strona internetowa: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/

 

  • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. +48 717 575 244 , e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

strona internetowa: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/