Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim

Dostępne środki w ramach realizowanego projektu: 6 700 000,00 PLN.

Projekt został wydłużony do 30 listopada 2023r.

Szczegóły na temat aktualnych naborów można znaleźć pod adresem www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl.

Dofinansowanie usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów na podstawie wystawionej promesy.

Maksymalne poziom dofinansowania:

  • Mikro przedsiębiorstwo – 10 000 zł,
  • Małe przedsiębiorstwo – 30 000 zł,
  • Średnie przedsiębiorstwo – 100 000 zł.

Dofinansowanie kosztu udziału w usłudze rozwojowej jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo – 5 000 zł.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie kujawsko-pomorskim

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl