Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim

Dostępne środki w ramach realizowanego projektu: 5 900 000 zł

Okres realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

Środki dostępne zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie – szczegóły na temat aktualnych i planowanych naborów można znaleźć pod adresem www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

Dofinansowanie usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów na podstawie wystawionej promesy.

Maksymalne poziom dofinansowania:

  • Mikro przedsiębiorstwo – 10 000 zł,
  • Małe przedsiębiorstwo – 30 000 zł,
  • Średnie przedsiębiorstwo – 70 000 zł.

Dofinansowanie kosztu udziału w usłudze rozwojowej jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo – 5 000 zł.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie kujawsko-pomorskim

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl