Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. łódzkim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. łódzkim

W województwie łódzkim obecnie bony są dostępne u trzech Operatorów. Aktualnie podpisane umowy z Operatorami to ponad 102 mln zł. dla przedsiębiorców z regionu.

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna - Strefa RozwoYou 2, - 43 293 091,77 zł
 • HRP GROUP Sp. z o.o. Przepis na Rozwój 3,  - 32 809 007,00 zł
 • KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o - ŁORKK - ŁÓDZKA OFERTA ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI - edycja 2,  - 26 236 744,60 zł

Każdy z Operatorów prowadzi nabory na bony rozwojowe według własnych harmonogramów publikowanych na swoich stronach internetowych.

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi, dla:

 1. usługi szkoleniowej – maksymalnie 70,00 zł/godz.;
 2. usługi doradczej (w tym coaching, mentoring, doradztwo) – maksymalnie 70,00 zł/godz.;
 3. usługi studiów podyplomowych – maksymalnie 35,00 zł/godz.

Maksymalny poziom wsparcia w ramach PSF WŁ na jednego pracownika (w ramach jednego projektu) wynosi 9 240,00 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa).

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% dla każdego z kryterium, jednakże nie więcej niż 80%

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. Wsparcie dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Rozliczenie bonów rozwojowych dokonywane jest:

 • do wysokości kosztów rzeczywistych usługi
 • z uwzględnieniem wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej,
 • oraz limitu na 1 pracownika
obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie łódzkim

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

90-349  Łódź

bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 885 801 405

Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

www.strefarozwoju.lodz.pl

 

 • HRP Group sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 19A

90-349 Łódź

(42) 208-06-06

www.przepisnarozwoj.eu

 

 • KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o.

Łódź ul. Jaracza 42/13

Powiaty: bełchatowski, wieluński, wieruszowski Tel.: 881 203 640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: łaski, zduńskowolski Tel.: 881 203 640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: pajęczański, piotrkowski, radomszczański Tel.: 881 203 640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: poddębicki, sieradzki Tel.: 881-203-640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: opoczyński, rawski, tomaszowski Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki Tel.: 572-722-376 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: brzeziński, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski Tel.: 508-024-592 bonyrozwojowe@lorkk.pl

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BONU ROZWOJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM?

Droga do skorzystania z dofinansowania na rozwój jest krótka:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie Operatora realizującego projekt na terenie województwa łódzkiego,
 2. Zarejestruj siebie jako uczestnika instytucjonalnego  w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 3. Poproś swoich pracowników, którzy będą korzystać z usług rozwojowych o założenie profilu uczestnika indywidualnego i przypisz ich do swojego profilu instytucjonalnego,
 4. Podpisz umowę wsparcia z Operatorem, aby otrzymać numer identyfikacyjny wsparcia,
 5. Wpłać obowiązkowy wkład własny – będzie to nie więcej niż 20% ( dla mikro i małych firm) wartości wsparcia, o które się ubiegasz.

A gdy już znajdziesz interesującą Cię ofertę rozwojową:

 1. Wybierz ją z BUR i skieruj na nią swoich pracowników,
 2. Każdy z uczestników usługi samodzielnie uzupełnia w BUR formularz z danymi osobowymi, a po skorzystaniu z usługi – ankietę ewaluacyjną,
 3. Znając wyniki ankiet swoich pracowników, wypełnij kwestionariusz jako uczestnik instytucjonalny. Wyniki są bardzo ważne, gdyż wpływają na ranking Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe, stymulując poziom oferty dostępnej w BUR.

NA CZYM POLEGA PRZEWAGA BONÓW ROZWOJOWYCH W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA NAD INNYMI FORMAMI WSPARCIA?

Po pierwsze, jako przedsiębiorca sam decydujesz o czasie i miejscu wykorzystania bonu. Usługę wybierasz w dogodnym dla siebie terminie oraz sam decydujesz w jakiej usłudze (wybranej z BUR) chcesz Ty i Twoi pracownicy brać udział.

Po drugie, mając w dyspozycji bony, masz możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rozwojowe pracowników i możesz wybrać lub zmienić usługi w każdej chwili w okresie ważności bonów.

Po trzecie, nie angażujesz środków własnych na sfinansowanie usługi rozwojowej przed jej rozpoczęciem, wpłacasz jedynie wymagany wkład własny do Operatora.

Po czwarte, nie jesteś zaangażowany w szereg procedur w aplikowaniu o środki  oraz skomplikowanych rozliczeń, gdyż rozliczenie kosztów usługi będzie występowało po stronie Operatora oraz Podmiotów  Świadczących Usługi Rozwojowe.