Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

Środki w ramach realizowanych projektów: 82 710 967,56 zł

Okres realizacji: do 31 stycznia 2023 r.

System dystrybucji środków: system bonowy.

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł

1 godzina usługi doradczej - 120 zł

Egzamin - algorytm: całkowita kwota za egzamin/wartość bonu=liczba bonów np. egzamin o wartości 1200 zł będzie rozliczany 20 bonami rozwojowymi o wartości 60 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 7 680 zł
 2. 1 - 3 pracowników: 11 520 zł
 3. 4 - 9 pracowników: 15 360 zł
 4. 10 - 19 pracowników: 23 040 zł
 5. 20 - 49 pracowników: 38 400 zł
 6. 50 - 99 pracowników: 69 120 zł
 7. 100 - 249 pracowników: 130 560 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie małopolskim

 • Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) - wsparcie finansowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 617 66 00

email: biuro@marr.pl

 • Subregion tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) − wsparcie finansowe

Krajowym Centrum Pracy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Gwiaździsta 66

53-413 Wrocław

tel: 508 024 554

email: info@krajowecentrumpracy.pl

 

 • Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel: (33) 847 54 75

email: szih@szih.pl

 

 • Subregion sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)

Miasto Nowy Sącz

Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

tel: (18) 442 35 68

email: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl

 

 • Subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) − wsparcie finansowe EFS

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Orkana 20F/1

34-700 Rabka Zdrój

tel: (18) 267 77 39

email: poczta@frrr.pl

 

 • W ramach konkursu z 2017 roku na terenie Małopolski do 31 maja 2020 funkcjonuje jeden operator na Województwo Małopolskie. Nabory dla przedsiębiorców zostały zakończone – obecnie realizowane jest zakontraktowane wsparcie.

Operator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 307 32 15

email: infolinia@mbon.pl

strona internetowa: www.mbon.pl