Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. mazowieckim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. mazowieckim

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 183 580 225,42 zł (wkład UE)

Termin realizacji projektu: od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.

 

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę” Priorytet FEMA.06 Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie FEMA.06.05 Wsparcie dla pracodawców i pracowników, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie udzielał wsparcia przedsiębiorcom z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego wsparcia w postaci dofinansowania do usług rozwojowych (doradczych oraz szkoleniowych) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). WUP w Warszawie będzie Operatorem i planuje realizować 2 projekty:

 

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

1) Projekt pt. Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 1, realizowany na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS), który obejmuje Warszawę i 9 okolicznych powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński. Łącznie 70 gmin.

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 37 455 000,00 zł (wkład UE)

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: max. do 6 200,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów

Preferencyjny poziom dofinansowania: 50 %

 

2) Projekt pt. Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę 2, realizowany na obszarze mazowieckim regionalnym (RMR), który obejmuje 28 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki (miasto+powiat), ostrowski, płocki (miasto+powiat), płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski (miasto+powiat), siedlecki (miasto+powiat), sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski. Łącznie 244 gminy.

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 67 419 000,00 zł (wkład UE)

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: max. do 10 540,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów

Preferencyjny poziom dofinansowania: 85 %

 

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach Priorytetu FEMA.07 Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie wybierał Operatorów w trybie konkurencyjnym, którzy będą udzielać wsparcia poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do ZRK); w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych - za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.osz

Dane adresowe operatorów PSF w województwie mazowieckim