Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. opolskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. opolskim

Okres realizacji: do 31 października 2021 r.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN

Preferowane wsparcie szkoleniowe i doradcze dla Przedsiębiorców (MSP) działających na terenie woj.

opolskiego w obszarze specjalizacji regionalnych do których zalicza się branże:

 • Budowlaną wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczną
 • Drzewno-papierniczą, w tym przemysł meblarski
 • Maszynową i elektromaszynową
 • Metalową i metalurgiczną
 • Paliwowo-energetyczną
 • Rolno-spożywczą
 • Transport i logistykę
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatora PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie opolskim

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

strona: http://www.ocrg.pl