Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie: 108 000 Nabór ciągły.

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalny limit dofinansowania: od 50% do 80%

 • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie w sektorze kluczowym dla regionu

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatora PSF w regionie.

obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie śląskim

 • Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 700 (Infolinia)

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

 

 • Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel.: 510 446 895 (infolinia)

e-mail: rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.rozwojmsp.fgsa.pl/ 

 

 •  Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 278 42 26 (Infolinia)

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki-psf.eu/kontakt

 

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

34 360 56 54 lub 508 400 460 (Infolinia)

email: operator@psf3.pl

strona internetowa: www.psf3.pl

 

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 706 10 91 (Infolinia)

strona internetowa: http://operatorpsf.riph.com.pl/

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Tel. 885 520 520

email: szkolenia@wst.com.pl

www.wst.com.pl

 

Kontakt do ww. Operatorów można znaleźć pod linkiem:

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/gdzie_sie_zglosic_by_skorzystac_z_dofinansowania.