Pomiń nawigację
niebieski symbol graficzny oraz napis Baza Usług Rozwojowych

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim realizowane są 2 projekty: jeden dla pracodawców oraz jeden dla osób dorosłych.

Projekty dla Pracodawców

PROJEKT 1

Nazwa projektu: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych.

Operator:  Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Data rozpoczęcia projektu: 04.10.2023

Data zakończenia projektu: 30.06.2026

Cel projektu: Cel szczegółowy: Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)

Grupa docelowa: Przedsiębiorstwa: MŚP (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne), duże przedsiębiorstwa, podmioty (pracodawcy) nie będący przedsiębiorstwami oraz ich pracownicy      

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 35 894 032,00 PLN

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę w okresie trwania projektu uzależniona jest od jego statusu: mikroprzedsiębiorstwo - 12000,00; małe przedsiębiorstwo- 30000,00; średnie przedsiębiorstwo - 100000,00;, duże przedsiębiorstwo-  150000,00; Pracodawcy nie będący przedsiębiorstwami - 12000,00. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 8500,00 bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika - 8500,00 (bez względu na ilość usług rozwojowych, z których skorzysta)        

Projekty dla Osób dorosłych 

PROJEKT 1

Nazwa projektu: Buduj swój rozwój. Baza Usług Rozwojowych

Operator: Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Data rozpoczęcia projektu: 04.10.2023

Data zakończenia projektu: 30.06.2026

Cel projektu: Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+)

Grupa docelowa: Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje mające miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, osoby starsze (która ukończyła 60 r. życia), osoby z niepełnosprawnościami.            

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 42 032 811,00 PLN

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 8500,00 bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika - 8500,00 (bez względu na ilość usług rozwojowych, z których skorzysta)          

Dane adresowe operatorów PSF w województwie świętokrzyskim

  Projekty dla Pracodawców

  PROJEKT 1
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
  ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce
  tel. +48 41 364 16 20, +48 41 364 16 60,
  fax. 41 364 16 66
  strona internetowa: https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

  Projekty dla Osób dorosłych

  PROJEKT 1
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
  ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce
  tel. +48 41 364 16 20, +48 41 364 16 60,
  fax. 41 364 16 66
  strona internetowa: https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych