Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. wielkopolskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. wielkopolskim

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie:

 • PODREGION POZNAŃSKI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

nr tel. 61 887 11 66

email: biuro@workk.org.pl

strona internetowa: www.workk.org.pl

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 15 136 007,45  zł

Okres realizacji projektu: do 31.03.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 250,00 zł netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: brak

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. Dla małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 70%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialisation) (+10% dla całego przedsiębiorstwa),
  2. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  3. objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  4. wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).
 2. Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialistation) (+20% dla całego przedsiębiorstwa),
  2. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  3. objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  4. wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

 

 • PODREGION KALISKI

KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

nr tel.  62 765 60 55

e-mail:sekretariat@inkubator.kalisz.pl

strona internetowa: https://inkubator.kalisz.pl/

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 11 617 620,00 zł

Okres realizacji projektu: do 29.05.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:  refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 100,00 zł / 3 000,00 zł (usługi rozwojowej realizowanej w formie zdalnej lub e-learningu)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

Mikroprzedsiębiorstwa – 30 000,00 zł

Małe przedsiębiorstwa – 50 000,00 .zł

Średnie przedsiębiorstwa – 70 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 20 pkt. procentowych w przeliczeniu na jednego pracownika (z zachowaniem maksymalnego progu dofinansowania 80%) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdy zostaje spełnione jedno z kryteriów:

 1. w ramach umowy o udzielenie wsparcia Uczestnikiem usługi rozwojowej jest osoba powyżej 50. roku życia lub osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. b) usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje. gov.pl/,
 3. c) przedsiębiorstwo działa w branży o największym potencjale rozwojowym, branży strategicznej dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).

 

 • PODREGION KONIŃSKI

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

nr tel. 632 453 095 wew. 29, 32, 61,

email: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

strona internetowa: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych: 11 581 662,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 -  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:          

5000,00 zł - usługa stacjonarna,

2000,00 zł - usługa zdalna

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale - 20%

pracownicy 50+ - 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach - 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji - 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą - 20%

 

 • MIASTO POZNAŃ

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 tel. 61 65 63 500

email: info@warp.org.pl

strona internetowa: https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe/

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:   25 274 250,6364

 Okres realizacji projektu: 1.03.2020 -  30.09.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika :  6 000 zł. 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:  40 000 zł.

Poziom dofinansowania (w ramach pomocy de minimis) ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

·       mikroprzedsiębiorstwa - 80%

·       małe przedsiębiorstwo – 70%

·       średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

Dodatkowo poziom dofinansowania może zostać zwiększony   (do poziomu  80% ) jeżeli w projekcie biorą udział:

·       branże o największym potencjale – zwiększenie + 20%

·       pracownicy 50+ -  zwiększenie + 20%

·       pracownicy o niskich kwalifikacjach - zwiększenie + 20%

·       usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji (kwalifikacje wpisane w ZRK) - zwiększenie + 20%

 

 • PODREGION PILSKI

FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr tel. 616 710 481

email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: http://rozwijamy.eu/ 

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     6 188 000,00 zł

Okres realizacji projektu:1.03.2020 -  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:          

5 000.00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 75 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale - 20%

pracownicy 50+ - 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach - 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji - 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą - 20%

 

 • PODREGION LESZCZYŃSKI

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

nr tel. 61 868 54 17 wew. 146, kom. 603 138 382, kom. 507077758

email: magda.konieczna@zdz.com.pl  rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl

strona internetowa: http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     11 276 584,32 zł

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 - 31.03.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:          

5 000.00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale - 20%

pracownicy 50+ - 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach - 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji - 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą - 20%