Pomiń nawigację
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. zachodniopomorskim

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. zachodniopomorskim

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 58 027 957,15 zł

Termin realizacji projektu: do 30 kwietnia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: max. do 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów

 Preferencyjny poziom dofinansowania: 50 %

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do poziomu 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • korzysta z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
  • przed przystąpieniem do niniejszego projektu uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER,
  • prowadzi działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
  • prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) w odniesieniu do pracowników zatrudnionych wyłącznie na terenie SSW, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
  • usług rozwojowych korzystają pracownicy przedsiębiorstwa w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach.
obrazek

Dane adresowe operatorów PSF w województwie zachodniopomorskim

  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Przemysłowa 8 75-216 Koszalin

 

Punkt doradczy w Koszalinie:

email: e.szydlowska@karrsa.pl, m.lesniewska@karrsa.pl, l.drazkiewicz@karrsa.pl, p.sulek@karrsa.pl

tel.: 511 996 395, 511 996 249, 515 416 890, 515 416 845

http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

 

Punkt doradczy w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.zdobylak@karrsa.pl, a.majkowska@karrsa.pl

tel: 515 416 886, 515 416 856

 

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Monte Cassino 32 70-466 Szczecin.

Tel.: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

 

Oddział w Wałczu:

Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

 

  • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.

tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl