Dostępność plus

Dostępność plus

Zadbaj o to, by z Twoich produktów i usług mogły swobodnie korzystać także osoby niepełnosprawne lub starsze.

Oferta PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wpisując się w działania rządowego programu Dostępność Plus, oferuje dofinansowanie do projektów, które uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Dostępność Plus

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji – ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, w podeszłym wieku itp. Wszystkich ich w mniejszym lub większym stopniu dotyka problem dostępności, czyli możliwości korzystania z produktów, usług i przestrzeni w równym stopniu przez jak największą liczbę osób.

Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to cel rządowego programu Dostępność Plus.

Więcej informacji na temat programu Dostępność Plus można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.