Pomiń nawigację
Dostępność plus

Dostępność plus

Zadbaj o to, by z Twoich produktów i usług mogły swobodnie korzystać także osoby starsze lub z niepełnosprawnością.

Czym jest dostępność plus?

Program dostępność plus to zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność.

Wpisując się w działania rządowego programu Dostępność Plus, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała dla przedsiębiorców możliwości dofinansowania projektów, które będą  uwzględniać potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Czym jest dostępność plus?

Nasze działania

Zapoznaj się z działaniami PARP, w których zrealizujesz projekt z dostępności +

Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla przedsiębiorców

Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla przedsiębiorców
 • Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii dostosowanych do osób z niepełnosprawnością. 
 • Dofinansowanie można przeznaczyć na udział w szkoleniach i doradztwie.
 • Szkolenia organizują operatorzy wybrani przez PARP.

Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla operatorów

 • Celem konkursu jest znalezienie operatorów, którzy zrealizują dla przedsiębiorców szkolenia z dostępności. 
 • Oferta jest skierowana do firm specjalizujących się w organizacji szkoleń i doradztwa. 
 • Wnioski można składać od 16 do 24 sierpnia 2021 r.
Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla operatorów

Design dla przedsiębiorców

Design dla przedsiębiorców
 • Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji.
 • Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). 

Badania na rynek

 • W konkursie „Badania na rynek” można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych.
 • Prace badawczo rozwojowe mają kluczowe znaczenie dla opracowania lub udoskonalenia innowacji co najmniej na skalę polskiego rynku. 
 • Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
Badania na rynek

Bony na Innowacje

Bony na Innowacje
 • W ramach pierwszego etapu konkursu „Bony na innowacje” można uzyskać dofinansowanie na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.
 • W drugim etapie celem jest sfinansowanie wdrożenia opracowanego wcześniej pomysłu na innowację technologiczną.
 • Celem obu działań jest zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi fizycznymi, bądź poznawczymi.

Dobre praktyki

Linia umywalek z materiałów typu solid Surface

Produkt został opracowany w oparciu o koncepcję 8 reguł uniwersalnego projektowania przy współpracy projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy szczególny nacisk położyli na dostępność umywalek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zaproponowane rozwiązania odnoszą się do wykorzystania umywalek nie tylko do celów użytkowych, ale także ich kształty i pola odkładowe pozwalają na bezstresowe codzienne czynności higieniczne osobom z niepełnosprawnością oraz dzieciom. Celem projektu jest wdrożenie linii umywalek do produkcji. 

 • Firma Stanisław Firszt 'STANPAUL' realizuje projekt "Stworzenie projektu wzorniczego linii umywalek z materiałów typu solid Surface" w ramach etapu II inwestycyjnego działania 2.3.2 POIR "Bony na innowacje" (konkurs dostępność plus). 
Linia umywalek z materiałów typu solid Surface

Automatyczny dyspenser leków

Automatyczny dyspenser leków

Innowacją produktową w tym projekcie będzie gotowy do wdrożenia automatyczny dyspenser leków, który ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom z trudnościami poznawczymi. Zostanie on zaprojektowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i zostanie wykonany tak, aby było go łatwo otworzyć, będzie na nim również umieszczona nalepka z numerem seryjnym w języku Braila. W urządzeniu zaplanowano m.in. system dźwiękowego i świetlnego informowania o konieczności zażycia leków.

 • Ivolve Sp. z o.o. na realizację projektu "Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego - automatycznego dyspensera leków" otrzymała dotację w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP", etap I usługowy, nabór I/2019, konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Oferta PARP dla przedsiębiorców

Sprawdź aktualne terminy naborów i zapoznaj się z dokumentacją konkursową.

Więcej o Programie Dostępność +

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji – ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, w podeszłym wieku itp. Wszystkich ich w mniejszym lub większym stopniu dotyka problem dostępności, czyli możliwości korzystania z produktów, usług i przestrzeni w równym stopniu przez jak największą liczbę osób.

Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to cel rządowego programu Dostępność Plus.

Więcej informacji na temat programu Dostępność Plus można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.

Więcej o Programie Dostępność +