Pomiń nawigację
Dostępność plus

Dostępność plus

Zadbaj o to, by z Twoich produktów i usług mogły swobodnie korzystać także osoby starsze lub z niepełnosprawnością.

Czym jest dostępność plus?

Program dostępność plus to zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność.

Wpisując się w działania rządowego programu Dostępność Plus, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała dla przedsiębiorców możliwości dofinansowania projektów, które będą  uwzględniać potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

Czym jest dostępność plus?

Nasze działania

Zapoznaj się z działaniami PARP, w których zrealizujesz projekt z dostępności +

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Budżet działania to 222 miliony złotych.

Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla przedsiębiorców

Dostępność - szansą na rozwój - oferta dla przedsiębiorców
  • Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii dostosowanych do osób z niepełnosprawnością. 
  • Dofinansowanie można przeznaczyć na udział w szkoleniach i doradztwie.
  • Szkolenia organizują operatorzy wybrani przez PARP.

Dobre praktyki

Linia umywalek z materiałów typu solid Surface

Produkt został opracowany w oparciu o koncepcję 8 reguł uniwersalnego projektowania przy współpracy projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy szczególny nacisk położyli na dostępność umywalek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zaproponowane rozwiązania odnoszą się do wykorzystania umywalek nie tylko do celów użytkowych, ale także ich kształty i pola odkładowe pozwalają na bezstresowe codzienne czynności higieniczne osobom z niepełnosprawnością oraz dzieciom. Celem projektu jest wdrożenie linii umywalek do produkcji. 

  • Firma Stanisław Firszt 'STANPAUL' realizuje projekt "Stworzenie projektu wzorniczego linii umywalek z materiałów typu solid Surface" w ramach etapu II inwestycyjnego działania 2.3.2 POIR "Bony na innowacje" (konkurs dostępność plus). 
Linia umywalek z materiałów typu solid Surface

Automatyczny dyspenser leków

Automatyczny dyspenser leków

Innowacją produktową w tym projekcie będzie gotowy do wdrożenia automatyczny dyspenser leków, który ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom z trudnościami poznawczymi. Zostanie on zaprojektowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i zostanie wykonany tak, aby było go łatwo otworzyć, będzie na nim również umieszczona nalepka z numerem seryjnym w języku Braila. W urządzeniu zaplanowano m.in. system dźwiękowego i świetlnego informowania o konieczności zażycia leków.

  • Ivolve Sp. z o.o. na realizację projektu "Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego - automatycznego dyspensera leków" otrzymała dotację w ramach konkursu "Bony na innowacje dla MŚP", etap I usługowy, nabór I/2019, konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.

Oferta PARP dla przedsiębiorców

Sprawdź aktualne terminy naborów i zapoznaj się z dokumentacją konkursową.

Więcej o Programie Dostępność +

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji – ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, w podeszłym wieku itp. Wszystkich ich w mniejszym lub większym stopniu dotyka problem dostępności, czyli możliwości korzystania z produktów, usług i przestrzeni w równym stopniu przez jak największą liczbę osób.

Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to cel rządowego programu Dostępność Plus.

Więcej informacji na temat programu Dostępność Plus można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.

Więcej o Programie Dostępność +
obrazek

W dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyła się Konferencja Fundusze Europejskie dla dostępności. 5 lat Programu Dostępność Plus

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konferencja5latdostepnosci

Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji dostępnego pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/konferencja-5-lat-dostepnosci-plus/transmisja/