Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości XX Edycja

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA


Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności

zgłoszony przez Triggo S.A.


WYRÓŻNIENIA


„Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”

zgłoszony przez Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.


„Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej”

zgłoszony przez Beta Bio Technology Sp. z o.o.


„Instalacja gazowa STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa”

zgłoszona przez AC S.A.


„Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS - nieliniowej spektroskopii dielektrycznej - Numed Sp. z o.o.”

zgłoszone przez Numed Sp. z o.o.

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Produkt przyszłości jednostki naukowej

Produkt przyszłości jednostki naukowej

NAGRODA


IntraLine-IOERT

zgłoszony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych


WYRÓŻNIENIA


„Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania ATRAX”

zgłoszony przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


„Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne”

zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych


„Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej”

zgłoszony przez Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

NAGRODA


„Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”

zgłoszona przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne


W kategorii tej nie przyznano wyróżnień.

Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

Nagrody specjalne

Nagrody specjalne

Nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji


Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa

zgłoszona przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne


Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego i innowacyjnego przedsiębiorcę


„Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”

zgłoszony przez Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

Nagrody specjalne od instytucji

Nagroda specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii


„Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-7”

zgłoszony przez FLASH Robotics


Nagroda specjalna Urzędu Patentowego RP


„Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”

zgłoszony przez Triggo S.A.

Nagrody specjalne od instytucji