Pomiń nawigację
Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Realizujesz w firmie program rozwoju inicjatyw pracowniczych? A może posiadasz rozwiązanie ICT wspierające takie programy? Weź udział w konkursie! Do wygrania nagrody o łącznej wartości 550 tys. zł.
Nabór zakończony 21.09.2021 r.

O konkursie

Konkurs ma na celu wypromowanie w polskich przedsiębiorstwach najlepszych przedsięwzięć i narzędzi nakierowanych na systematyczne włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Ma zachęcić firmy do:

 • szerszego korzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników,
 • podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. do godziny 16:00. 

Jakich projektów poszukujemy?

 1. Aktualnie realizowanych przedsięwzięć (programów rozwoju inicjatyw pracowniczych), nakierowanych na włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, które zachęcają pracowników do dzielenia się ideami/ pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań.

Poszukujemy programów, które:

 • zostały wdrożone w przedsiębiorstwie Uczestnika Konkursu,
 • działają od co najmniej 6 miesięcy i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie zostały zakończone,
 • posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania,
 • przynoszą wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

 

 1. Gotowych narzędzi/produktów ICT (rozwiązań ICT), które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w firmach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania.

Poszukujemy rozwiązań, które:

 • oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym,
 • zostały wdrożone w co najmniej jednym podmiocie zewnętrznym,
 • znajdują się w aktualnej ofercie Uczestnika Konkursu nie dłużej niż 5 lat i do dnia złożenia wniosku konkursowego nie zostały wycofane,
 • Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe do rozwiązania.

Dla kogo

Dla kogo

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski.

 

Do konkursu można zgłaszać dwa typy projektów, łącznie w 5 podkategoriach:

Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych :

 • dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
 • dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 ale mniej niż 250 pracowników,
 • dla przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników.

Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych:

 • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata,
 • dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata.

Nagrody

W każdej z 5 podkategorii Konkursu wyłanianych jest maksymalnie 10 laureatów, w tym przyznawana jest 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień.

 

Łącznie przyznanych zostać może 50 nagród finansowych:

 • 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł.,
 • 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł.

Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci:

 • informacji o laureatach na stronie PARP,
 • opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP,
 • uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu prezentacji dobrych praktyk.
Nagrody

Wyniki

Przebieg konkursu

Przebieg konkursu

1. Składanie wniosków konkursowych.

2. Ocena formalna przeprowadzana przez Organizatora Konkursu.

3. Ocena merytoryczna wniosków konkursowych przeprowadzana przez 2 niezależnych oceniających.

4. Przygotowanie list rankingowych projektów z największą liczbą punktów w każdej kategorii, z uwzględnieniem kryterium rozstrzygającego w przypadku projektów o jednakowej liczbie punktów.

5. Opublikowanie listy nagrodzonych i wyróżnionych projektów

Patronat honorowy