Pomiń nawigację
Logotyp Baza Usług Rozwojowych

Spotkanie dot. Bazy Usług Rozwojowych i Podmiotowego Systemu FinansowaniaPodczas spotkania będziemy rozmawiać o:

  • funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) w ramach środków z funduszy europejskich 2014-2020.
  • planowanych środkach finansowych na usługi rozwojowe, czyli PSF i BUR realizowane przy wsparciu funduszy europejskich 2021-2027.


Mamy nadzieję na ciekawą dyskusję oraz owocną wymianę doświadczeń z Państwem.
Aby umożliwić udział zdalny w spotkaniu, przygotowaliśmy transmisję online z tego wydarzenia.
Zapraszamy do udziału.


Kiedy? 24 października 2022 r. w godz. 10:00 – 15:30
Gdzie? Centrum Kongresowe ADN, ul. Grzybowska 56, Warszawa

Transmisja

Agenda

10:00 – 10:30
Rejestracja na spotkanie, powitalna kawa
10:30 – 10:40

Oficjalne rozpoczęcie spotkania:

Mikołaj Różycki - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10:50 – 11:20

Przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiRR

Prezentacja pt. Planowane działania na rzecz podnoszenia umiejętności w ramach EFS+ oraz środki finansowe dla regionów
11:20 – 11:50

Aleksandra Berg-Koza, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

Prezentacja pt. Baza Usług Rozwojowych wczoraj, dziś i jutro. Stan realizacji projektu, nowe wyzwania
11:50 – 12:30

Dyskusja na temat EFS+, środków finansowych dla regionów oraz wdrażania PSF w regionach i współpracy z PARP w zakresie BUR

12:30 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 14:30

Wystąpienie przedstawicieli wybranych IZ RPO oraz operatorów regionalnych dotyczących doświadczenia w realizacji projektu PSF, dobre praktyki, mocne i słabe strony funkcjonowania PSF w regionach, rekomendacje zmian

14:30 – 15:30
Dyskusja na temat planowanych działań i propozycji zmian we wdrażaniu PSF w regionach w nowej perspektywie finansowej
15:30
Zakończenie spotkania