Pomiń nawigację
Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Polska pomoc rozwojowa

W latach 2021 - 2023 PARP realizuje wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dwa projekty współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ukraina

Ukraina

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez PARP w Ukrainie od 2005 roku, od 2016 roku we współpracy z MFiPR.

W związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie PARP zaadaptowała zaplanowane na rok 2022 w projekcie działania do nowych warunków i stworzyła ofertę wsparcia przedsiębiorczości, skierowanej do obywatelek Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach programu grupa kobiet – uchodźców z Ukrainy – otrzyma wsparcie w adaptacji w Polsce oraz zdobędzie umiejętności umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy w Polsce lub pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.

Program składa się z następujących elementów:

  • kursu języka polskiego;
  • szkoleń psychologiczne – radzenie sobie z traumą i stresem i adaptacyjne; 
  • szkoleń dot. funkcjonowania na polskim rynku pracy i zagadnień związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej;
  • warsztatów w celu wzmocnienia kompetencji miękkich.

W ramach Programu uczestniczki wezmą także udział w indywidualnych spotkaniach z mentorami, których celem jest pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z pobytem i integracją zawodową w Polsce.

Projekt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów" jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2022 r. wynosi 294 000,00 zł. 

Gruzja

PARP jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości” zaplanowanego na lata 2021-2023.

Celem komponentu realizowanego przez PARP jest pomoc gruzińskim startupom w procesie internacjonalizacji poprzez wzmocnienie umiejętności pomocnych przy wprowadzaniu firmy na rynki europejskie.

W ramach komponentu planowana jest organizacja 3-letniego programu akceleracyjnego dla gruzińskich startupów, w szczególności działających w sektorach nowoczesnej gospodarki (np. sektora IT/ICT, FinTech oraz zielonych technologii). W ramach projektu zaplanowano 3 rundy akceleracyjne dla 30 startupów łącznie.

Główne działania w ramach projektu to:

  • Organizacja szkolenia online pn. skill-sharing,
  • Organizacja 3-dniowych boot campów w Polsce,
  • Organizacja konferencji w Gruzji podsumowującej 3-letni projekt w 2023 r.
  • Przygotowanie 3 edycji e-katalogu startupów biorących udział w programie akceleracyjnym.

Projekt "Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości" jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2022 r. wynosi 296 032,00 zł.

eBook: Acceleration Program for Georgian startups in 2021

eBook: Acceleration Program for Georgian startups in 2022

Gruzja