Pomiń nawigację
Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W latach 2021 - 2023 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dwa projekty współfinansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt na Ukrainie

Projekt na Ukrainie

PARP jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez PARP na Ukrainie od 2005 r., od 2016 r. we współpracy z MFiPR.

Celem komponentu realizowanego przez PARP jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie, polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz polepszenie zdolności instytucjonalnej ukraińskich instytucji otoczenia biznesu.

W związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie PARP kontynuuje działania podobne do tych zaplanowanych na rok 2022. W 2023 r. projekt obejmuje ofertę wsparcia przedsiębiorczości, skierowanej do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach programu grupa 30 Ukraińców otrzyma wsparcie w adaptacji w Polsce oraz zdobędzie umiejętności umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy w Polsce i wsparcie w procesie tworzenia własnej firmy.

Program składa się z następujących elementów:

  • kursu języka polskiego;                                                                                                                                             
  • szkolenia dot. funkcjonowania na polskim rynku pracy i zagadnień związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej;                                                                                                                                             

W ramach Programu uczestnicy także wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z mentorami, celem których jest towarzyszenie w procesie tworzenia własnej firmy, a  także w spotkaniach networkingowych, mających na celu integrację grupy i wymianę doświadczeń.

Projekt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów" współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2022 r. wynosi 174 790,00 zł. 

Projekt w Gruzji

PARP jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości” zaplanowanego na lata 2021-2023.

Celem komponentu realizowanego przez PARP jest pomoc gruzińskim startupom w procesie internacjonalizacji poprzez wzmocnienie umiejętności pomocnych przy wprowadzaniu firmy na rynki europejskie.

W ramach komponentu planowana jest organizacja 3-letniego programu akceleracyjnego dla gruzińskich startupów, w szczególności działających w sektorach nowoczesnej gospodarki (np. sektora IT/ICT, FinTech oraz gamingowego). W ramach projektu zaplanowano 3 rundy akceleracyjne dla 30 startupów łącznie.

Główne działania w ramach projektu to:

  • Organizacja szkolenia online pn. skill-sharing,
  • Organizacja 3-dniowych boot campów w Polsce,
  • Organizacja konferencji w Gruzji podsumowującej 3-letni projekt w 2023 r.
  • Przygotowanie 3 edycji e-katalogu startupów biorących udział w programie akceleracyjnym.

 

Projekt "Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości" jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2023 r. wynosi  399 039,00 zł.

Projekt w Gruzji