Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Polska pomoc rozwojowa

W latach 2021 - 2023 PARP realizuje wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dwa projekty współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ukraina

Ukraina

PARP jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez PARP na Ukrainie od 2005 roku, od 2016 roku we współpracy z MFiPR.

Celem komponentu realizowanego przez PARP jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie, polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz polepszenie zdolności instytucjonalnej ukraińskich instytucji otoczenia biznesu.

Beneficjentami są zarówno przedstawiciele instytucji centralnych i agencji rozwoju regionalnego, jak i współpracujący z nimi przedsiębiorcy, w tym startupy reprezentujące wybrane innowacyjne branże.

W 2021 r. zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń on-line, których tematyka będzie dotyczyła m.in. środowiska startupów, projektowania i świadczenia profesjonalnych zdalnych działań szkoleniowych, tworzenia ekosystemu innowacji w regionach oraz co-workingu.

Projekt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów" współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2021 r. wynosi 180 432,00 zł. Całkowita roczna wartość projektu to 1 298 184,00 zł.

Gruzja

PARP jest także kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości”.

Celem komponentu realizowanego przez PARP  jest pomoc gruzińskim startupom w procesie internacjonalizacji poprzez wzmocnienie umiejętności pomocnych przy wprowadzaniu firmy na rynki europejskie.

W ramach komponentu planowana jest organizacja 3-letniego programu akceleracyjnego dla gruzińskich startupów, w szczególności działających w sektorach nowoczesnej gospodarki (np. sektora IT/ICT, FinTech oraz zielonych technologii). W ramach projektu zaplanowano 3 rundy akceleracyjne dla 30 startupów łącznie.

Główne działania w ramach projektu to:

  • Organizacja szkolenia online pn. skill-sharing.
  • Organizacja 3-dniowych boot campów w Polsce.
  • Organizacja konferencji w Gruzji podsumowującej 3-letni projekt w 2023 r.
  • Przygotowanie 3 edycji e-katalogu startupów biorących udział w programie akceleracyjnym.

Projekt "Wzrost konkurencyjności gruzińskich regionów i rozwój przedsiębiorczości" współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Dotacja celowa przekazana PARP przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania w 2021 r. wynosi 334 500,00 zł. Całkowita roczna wartość projektu to 735 000,00 zł. 

eBook: Acceleration Program for Georgian startups in 2021

Gruzja