Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Wyświetl

2018

listopad

grudzień

2019

styczeń

marzec

kwiecień

2020

styczeń

październik

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

01.10.2020

data rozpoczęcia rundy

30.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

01.10.2020

data rozpoczęcia rundy

30.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Maksymalne dofinansowanie: 12 750 000 zł

30.10.2020

data rozpoczęcia rundy

05.01.2021

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

planowany nabór

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Wsparcie rozwoju potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, celem rozszerzenia ich oferty o conajmniej nową usługę lub produkt usługowy na rzecz ich członków.

30.10.2020

data rozpoczęcia naboru

05.01.2021

data zakończenia naboru

listopad

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

10.11.2020

data rozpoczęcia rundy

30.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

10.11.2020

data rozpoczęcia rundy

30.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów

Celem konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych Poland Prize.

18.11.2020

data rozpoczęcia rundy

09.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

planowany nabór

Programy Akceleracyjne - Poland Prize

18.11.2020

data rozpoczęcia naboru

09.12.2020

data zakończenia naboru

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 1 125 000 zł

24.11.2020

data rozpoczęcia rundy

28.02.2021

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 28.07.2021

2021

marzec

czerwiec