Pomiń nawigację

Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Wyświetl

2023

listopad

Nowy start - oferta dla przedsiębiorców

Wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektora Telekomunikacji

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora telekomunikacji.

06.04.2023

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

20.06.2020

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Projekt "Akademia pozytywnej zmiany"

Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu całej Polski.

01.06.2020

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

12.08.2020

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora handlu.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje wysokich lotów

Wzrost kompetencji pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora lotniczo-kosmicznego.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Przepis na Rozwój - wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Wzrost kompetencji pracowników MŚP z sektora usług rozwojowych.

07.10.2021

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Wzrost kompetencji pracowników MSP z sektora telekomunikacji.

14.07.2021

data rozpoczęcia naboru

30.11.2023

data zakończenia naboru