Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych, etap I

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki badania jakości świadczenia usług przez Punkty
Konsultacyjne (PK) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(Krajowy System Usług, KSU). Badanie zostało wykonane na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przez konsorcjum firm w składzie: Policy & Action
Group Uniconsult Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. (partner
konsorcjum). Zasadniczym celem badania było wypracowanie wniosków i
odpowiadających im rekomendacji, wskazujących możliwe kierunki dalszego
kształtowania postaci organizacyjnej oraz mechanizmu funkcjonalnego systemu Punktów
Konsultacyjnych.

Spis treści

STRESZCZENIE
1. Wprowadzenie
1.1 Opis przedmiotu badania
1.2 Cele badania
1.3 Układ realizacyjny i ogólna koncepcja badania
1.4 Okoliczności realizacji badania
2. Metodologia badania
2.1 Analiza dokumentów zastanych
2.2 Badania jakościowe
2.3 Badania ilościowe
2.4 Procedury kontrolne w badaniu CAPI
2.5 Studia przypadków dobrych praktyk
3. Wyniki analizy dokumentów zastanych
3.1 Analiza aktywności ośrodków prowadzących PK
3.2 Uwagi na temat korelacji wyników konkursu na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego i aktywności ośrodka prowadzącego Punkt Konsultacyjny
3.3 Uwagi na temat korelacji wyników weryfikacji kompetencji konsultantów PK i aktywności ośrodka prowadzącego PK
3.4 Uwagi na temat zaawansowania realizacji unijnych programów wsparcia na
rzecz mikroprzedsiębiorców w ramach programów regionalnych
3.5 Identyfikacja regulacji unijnych nałożonych na przedsiębiorców, które nie są
przez nich stosowane oraz możliwe kierunki rozwoju oferty informacyjnej
systemu PK
4. Ustalenia z badań jakościowych
5. Wyniki badania ilościowego CATI (zarządzający Punktami Konsultacyjnymi)
5.1 Charakterystyka ogólna ośrodków i prowadzonych przez nie Punktów
Konsultacyjnych
5.2 Konsultanci
5.3 Informacje poszukiwane przez klientów Punktów Konsultacyjnych
5.4 Realizacja usługi informacyjnej
5.5 Opinie na temat klientów „nowych” i „powracających”
5.6 Aspekty systemowe
6. Wyniki badania ilościowego CAPI (klienci Punktów Konsultacyjnych)
6.1 Charakterystyka klientów
6.2 Znajomość instytucji wsparcia
6.3 Ogólna opinia o Punktach Konsultacyjnych
6.4 Ogólna i szczegółowa ocena usług
6.5 Plany w zakresie korzystania z usług i aspekty pokrewne
7. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne
Załączniki
Załącznik 1. Źródła informacji
Załącznik 2. Raport kontrolny z realizacji badania CAPI
Załączniki zebrane w oddzielnych opracowaniach:
Załącznik 3. Narzędzia badawcze wykorzystane w ramach badań jakościowych
i ilościowych
Załącznik 4. Studia przypadków dobrych praktyk w działalności Punktów
Konsultacyjnych
Załącznik 5. Zestawienia danych (badania ilościowe CATI i CAPI) – wersja
elektroniczna

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych, etap II

Raport

Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych, etap II

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników