Mechanizmy wsparcia rozwoju kompetencji osób dorosłych

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W dobie szybkiego rozwoju technologii i zmian na rynku pracy, rozwój kompetencji osób dorosłych staje się ważnym elementem systemu edukacji. Szkolenia, praktyki, staże czy kursy, a także zdolność do przekwalifikowania się czy doskonalenia umiejętności nie są już tylko wymogiem kierowanym w stronę młodych ludzi, ale coraz częściej stają się postulatem adresowanym w stronę starszych grup wiekowych. Wymóg uczenia się przez całe życie (LLL- lifelong learning) dotyczy kompleksowego podejścia do edukacji wszystkich grup wiekowych, w sposób włączający i niedyskryminujący żadnej z nich.

Raport stanowi analizę dostępnych na rynku rozwiązań i mechanizmów (do)finansowania ze środków publicznych szeroko rozumianego rozwoju kompetencji osób dorosłych, w ramach powszechnie już obowiązującego trendu na rynku pracy, tj. uczenia się przez całe życie.

Raport przygotowano na podstawie zasad tzw. przeglądu systematycznego - strategia wyszukiwania danych oparta była na wieloetapowym, pełnym i rzetelnym przeglądzie istniejącej literatury naukowej, raportów z badań i portali internetowych prezentujących dane na temat mechanizmów finansowania i dofinansowania ze środków publicznych rozwoju kompetencji osób dorosłych.

Spis treści

1. Wprowadzenie  (Zakres raportu, Kluczowe definicje przyjęte w raporcie)
2. Przegląd metod i narzędzi dofinansowania rozwoju kompetencji osób dorosłych
2.1. (Do)finansowanie bezpośrednich kosztów rozwoju kompetencji
2.2. Dofinansowanie pośrednich kosztów rozwoju kompetencji
2.3. Funkcjonowanie systemów wsparcia rozwoju kompetencji w Polsce
3. Zróżnicowanie sposobów i mechanizmów finansowania rozwoju kompetencji osób dorosłych - analiza i ocena
3.1 Uwarunkowania zróżnicowania mechanizmów finansowania rozwoju kompetencji osób dorosłych
3.2 Przegląd mechanizmów wsparcia rozwoju kompetencji na poziomie krajowym, sektorowym i regionalnym

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2019

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe

Zobacz
Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków

Raport

Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań