Pomiń nawigację

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2022

Język: PL , EN

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z przyjemnością przekazujemy Państwu nową publikację PARP pt. Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych. Opracowanie to stanowi owoc współpracy zespołu wybitnych badaczy, ekspertów i praktyków sfery nauki i administracji. Jest ono odpowiedzią na ugruntowane już trendy, jak również na najnowsze, rewolucyjne zjawiska, w świetle których analityka bogatych zasobów danych, pochodzących z systemów administracyjnych, zyskuje na znaczeniu w tworzeniu polityk publicznych – stosownie do potrzeb, wyzwań i dzisiejszych możliwości technologicznych

Dynamiczny trend wykorzystania danych administracyjnych (jak również wszelkich nowych danych typu big data pochodzących z zasobów prywatnych oraz publicznych) może istotnie wesprzeć proces monitorowania i ewaluację programów nowej perspektywy wykorzystania funduszy UE na lata 2021–2027, jak również analizy stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś, w trakcie rewolucji przemysłowej 4.0, dane są paliwem dla biznesu – napędzają działalność przedsiębiorstw oraz umożliwiają rozwój gospodarki. Również administracja, chcąc właściwie realizować swoje zadania, powinna być blisko realiów, w jakich funkcjonuje gospodarka i społeczeństwo, w tym podejmować działania na podstawie obiektywnych danych rejestrowych Nowe metody zbierania danych, wychodzące poza deklaracje respondentów i ograniczenia metody reprezentacyjnej, pozwolą analitykom i ewaluatorom wyłowić nienotowane wcześniej trendy czy rozpoznać nieznane mechanizmy funkcjonowania programów, które posłużą bardziej świadomemu projektowaniu nowych działań.

Koncepcja niniejszej publikacji, przygotowana w jednostce ewaluacyjnej PARP, w Departamencie Analiz i Strategii, wpisuje się w bogaty dorobek Agencji w obszarze badań i ewaluacji, z pomocą których projektujemy i udoskonalamy nasze usługi. Jednocześnie, przedsięwzięcie to wpisuje się w cele szerszego porozumienia o współpracy, podpisanego pomiędzy PARP a Szkołą Główną Handlową w Warszawie – autorami i współautorami rozdziałów tego opracowania są badacze z SGH oraz inni eksperci zaproszeni przez naszego partnera naukowego (w tym m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz eksperci PARP.

Wierzymy, że pozycja ta będzie zachętą i wskazówką dla innych jednostek – krajowych i regionalnych służb public intelligence w Polsce do szerszego sięgania po dane administracyjne w swoich wyzwaniach badawczo-analitycznych. Z kolei dla badaczy i naukowców, mam nadzieję, publikacja będzie inspiracją do rozwijania – teoretycznego i empirycznego – zaprezentowanych w niej koncepcji i przykładów. Warto podkreślić, że publikacja zyskała bardzo pozytywne recenzje naukowe, sformułowane przez cenionych ekspertów o uznanym dorobku w badaniach społecznych i w statystyce publicznej, którzy wskazują szerokie grono docelowych jej czytelników.

Życzymy Państwu ciekawej lektury!

Spis treści

Słowo wstępne

Wprowadzenie

 1. Od danych zbieranych tradycyjnie do danych administracyjnych – dylematy i perspektywy
 2. Umiejętność uczenia się: wnioski z pięciu lat wdrażania podejścia do ewaluacji opartego na zasadzie „co działa”
 3. Wykorzystanie danych gromadzonych w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rejestrach skarbowych do monitorowania sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym
 4. Wykorzystanie danych rejestrowych do budowy modelu predykcyjnego, służącego do selekcji przedsiębiorstw z wysokimi szansami na powodzenie finansowanego projektu
 5. Metadane informacji patentowej w ewaluacji efektów wsparcia proinnowacyjnego sektora przedsiębiorstw
 6. Dotychczasowe doświadczenia i przyszłe perspektywy GUS w zakresie korzystania z danych administracyjnych w badaniach przedsiębiorstw
 7. Przykłady wspierania realizacji i monitorowania polityk publicznych w oparciu o dane administracyjne
 8. Wykorzystanie danych administracyjnych do kreowania i ewaluacji działań z zakresu polityki zdrowotnej
 9. Możliwości wykorzystania danych administracyjnych Urzędu Zamówień Publicznych na potrzeby ewaluacji programów publicznych
 10. Zastosowanie sprawozdań finansowych spółek w ewaluacji wpływu programów rozwoju gospodarczego

Wykaz skrótów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 2

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 2

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 1

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 1

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników