Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicję MŚP. Z rozporządzeniem nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się na stronach Komisji:

Wersja angielska

Wersja polska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 329 z dnia 15 grudnia 2015 r. opublikowane zostało oficjalne sprostowanie dot. brzmienia art. 3 ust. 2 lit a) Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu."

Sprostowanie KE


KWALIFIKATOR MSP

Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy Państwa firma należy do sektora MSP. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych oraz pełni funkcję tylko i wyłącznie informacyjną. Wyniku jaki otrzymają Państwo nie należy traktować jako wiążącej i ostatecznej opinii prawnej, która może być wydana na podstawie dokładnego badania dokumentów rejestrowych firmy.

URUCHOM KWALIFIKATOR »

 


Dodatkowe informacje o definicji MSP znajdą Państwo w publikacji Komisji Europejskiej:
Nowa Definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia


 

id: 145