Informatorium PARP udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów: 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 oraz
0 801 33 22 02 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne).
 
W związku z przynależnością PARP do Grupy PFR pytania ogólne dotyczące działań realizowanych przez Agencję można także kierować do infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju 0 800 800 120.
 
Dyżur eksperta 22 432 89 37
 

Działanie

Dzień

Godzina

3.2.1 POIR

Badania na rynek

wtorki, czwartki

10:00-12:00

 
Informacje podane przez Informatorium PARP oraz przez pracowników PARP mają jedynie charakter kierunkowy i służą zorientowaniu się w możliwościach, jakie dają realizowane przez PARP programy pomocowe. Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty programowej PARP powinny sięgnąć bezpośrednio do dokumentów źródłowych danego programu, w szczególności do tekstów komunikatów, ogłoszeń, regulaminów konkursów itp. źródeł oficjalnie opublikowanych. PARP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniechania staranności przy zapoznawaniu się z informacjami źródłowymi ponieważ jedyną podstawą ubiegania się o pomoc finansową i udzielenia pomocy finansowej są akty prawne powszechnie obowiązujące oraz dokumenty, w tym wytyczne, przyjęte przez właściwe instytucje i opublikowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).
 

Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ich archiwizacji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

 FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ

 

Wszystkie pola formularza są wymagane

Imię :
Nazwisko :
E-mail :
Wybierz temat :

Treść pytania :


Proszę podać słownie wynik: dwa + dwa =


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane zbierane są do celów udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania zawarte w formularzu zadawania pytań do Informatorium PARP i ich archiwizacji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.


Wyślij formularz


id: 271