Współpraca to się opłaca!

INNOVOUCHER to projekt partnerski, w którym PARP i organizacje z 4 innych krajów UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia) łączą przedsiębiorców z wykonawcami usług proinnowacyjnych, w ramach programu Horyzont 2020

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Bony na innowacje dla MŚP - Innovoucher

 

Innovoucher to rozwój nowego modelu programu wsparcia innowacyjności w MŚP w ramach międzynarodowej wymiany usług proinnowacyjnych w Europie

Innovoucher to oferta dla przedsiębiorców chcących wprowadzić innowację w swojej firmie we współpracy z zagranicznym akredytowanym wykonawcą usług proinnowacyjnych z 4 krajów UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia).

Innovoucher to pilotaż – w każdym kraju ze wsparcia może skorzystać 5 przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców z Polski – wnioskodawców / beneficjentów

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP, spełniający kryteria MŚP, mogą uzyskać wsparcie na wprowadzenie innowacji w swojej firmie we współpracy z zagranicznym akredytowanym wykonawcą usług proinnowacyjnych, w tym: jednostek naukowych w 4 krajach UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia).

Dla jednostek naukowych z Polski – wykonawców usług

  • Projekt umożliwia również nawiązanie współpracy jednostek naukowych z Polski z przedsiębiorcami z 4 krajów UE i świadczenie dla nich usług (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia)

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie MŚP. Maksymalna kwota wsparcia to 24 000 EUR. Szczegółowe informacje o projekcie.

Partnerzy projektu

 

 

id: 50020