Współpraca to się opłaca!

INNOVOUCHER to projekt partnerski, w którym PARP i organizacje z 4 innych krajów UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia) łączą przedsiębiorców z wykonawcami usług proinnowacyjnych, w ramach programu Horyzont 2020

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Bony na innowacje dla MŚP - Innovoucher

 

Innovoucher to rozwój nowego modelu programu wsparcia innowacyjności w MŚP w ramach międzynarodowej wymiany usług proinnowacyjnych w Europie

Innovoucher to oferta dla przedsiębiorców chcących wprowadzić innowację w swojej firmie we współpracy z zagranicznym akredytowanym wykonawcą usług proinnowacyjnych z 4 krajów UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia).

Innovoucher to pilotaż – w każdym kraju ze wsparcia może skorzystać 5 przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców z Polski – wnioskodawców / beneficjentów

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP, spełniający kryteria MŚP, mogą uzyskać wsparcie na wprowadzenie innowacji w swojej firmie we współpracy z zagranicznym akredytowanym wykonawcą usług proinnowacyjnych, w tym: jednostek naukowych w 4 krajach UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia).

Dla jednostek naukowych z Polski – wykonawców usług

  • Projekt umożliwia również nawiązanie współpracy jednostek naukowych z Polski z przedsiębiorcami z 4 krajów UE i świadczenie dla nich usług (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia)

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie MŚP. Maksymalna kwota wsparcia to 24 000 EUR. Szczegółowe informacje o projekcie.

Partnerzy projektu

 

 

id: 50020