więcej

Poradnik okladkaJak znaleźć pomysł na własny biznes, stworzyć firmę i ją prowadzić, gdzie szukać kapitału żeby wystartować, ale też utrzymać się na rynku i rozwijać? W najnowszej edycji poradnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” przedstawiamy niezbędne informacje, które każdy potencjalny przedsiębiorca powinien znać, aby móc podjąć działalność. Wskazujemy konieczne formalności i przepisy, których znajomość może uchronić przed popełnieniem kosztownych błędów i pozwoli czerpać korzyści z przysługujących uprawnień.

Bezpieczeństwo firmy i jej wizerunek to aspekty działalności równie ważne jak kapitał, bez którego trudno inwestować w przedsiębiorstwo, dlatego podpowiadamy jak budować swoją pozycję na rynku i jak weryfikować wiarygodność kontrahentów. W publikacji czytelnicy znajdą informacje o aktualnych regulacjach prawnych i programach pomocowych, dzięki którym wielu początkującym (i nie tylko) przedsiębiorcom łatwiej będzie wcielać w życie pomysły na biznes i rozwój, a także uzyskać konkretne wsparcie finansowe dla prowadzonego biznesu.

 

więcej

GEMZapraszamy do zapoznania się z najnowszą 5. edycją raportu z badań GEM Polska. Zawiera on dane za lata 2011-2015 nt. procesu kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. W szczególności polecamy Państwa uwadze rozdziały dotyczące startupów oraz finansowania działalności gospodarczej na jej wczesnym etapie.

więcej

klastry 2015Klastry są postrzegane jako „lokomotywy” rozwoju gospodarczego regionów i krajów, dlatego stale potrzebna jest pogłębiona i aktualna wiedza na ich temat, w szczególności w zakresie populacji, stanu rozwoju, czy potencjału wzrostu. Mając świadomość tych potrzeb, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) już od 2005 roku prowadzi działania nie tylko budujące świadomość nt. klasteringu, upowszechniające wiedzę o klastrach w Polsce i na świecie, czy wzmacniające politykę klastrową, ale także systematycznie bada klastry w Polsce (np. z wykorzystaniem metody benchmarkingu).

Bezpieczeństwo firmy i jej wizerunek to aspekty działalności równie ważne jak kapitał, bez którego trudno inwestować w przedsiębiorstwo, dlatego podpowiadamy jak budować swoją pozycję na rynku i jak weryfikować wiarygodność kontrahentów. W publikacji czytelnicy znajdą informacje o aktualnych regulacjach prawnych i programach pomocowych, dzięki którym wielu początkującym (i nie tylko) przedsiębiorcom łatwiej będzie wcielać w życie pomysły na biznes i rozwój, a także uzyskać konkretne wsparcie finansowe dla prowadzonego biznesu.

 

więcej

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstewalucja ex postw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

więcej

Prezentujemy publikację zawierającą opisy przypadków i wnioski z wdrożenia w przedsiębiorstwach Narzędzia Pomiaru Kapitału LudzkiegoNKL
(w skrócie NKL), które zostałoprzygotowane w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” prowadzonego przez PARP w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

więcej

noskooProjekt Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa to projekt innowacyjny realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider projektu) oraz Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (Partner), współfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał. Cel głównym projektu – zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa przez stworzenie Narzędzia do Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie.

więcej