Pomiń nawigację

Ewaluacja PARP

Raporty ewaluacyjne

Ewaluacja w PARP przeprowadzana jest od 2000 r. Proces ten koordynuje Sekcja Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Analiz i Strategii (ewaluacja@parp.gov.pl). PARP prowadzi badania ewaluacyjne w odniesieniu do instrumentów i obszarów tematycznych mieszczących się w zakresie wsparcia Agencji. Prowadzone są ewaluacje wewnętrzne (projektowane i realizowane przez ewaluatorów i analityków - pracowników PARP) oraz ewaluacje zewnętrzne, projektowane przez pracowników PARP i realizowane przy wsparciu wykonawców zewnętrznych. Ewaluacje programów operacyjnych Agencja realizuje zgodnie z wieloletnimi planami ewaluacji, koordynowanymi przez odpowiednie Instytucje Zarządzające. Ponadto, Agencja realizuje ewaluacje w projektach pozakonkursowych (np. zgodnie z Planem ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w ramach projektu „Monitoring KIS”), których jest Beneficjentem lub Partnerem.

Plany ewaluacji

Ewaluacje realizowane

Badania ewaluacyjne realizowane w 2023 r.

Tytuł ewaluacji/badania

Wykonawca

Termin realizacji

Osoba do kontaktu

Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach POIR oraz nowo projektowanych instrumentów klastrowych w II osi FENG 2021-2027.

List uwierzytelniający

Konsorcjum:
Taylor Economics Sp. z o.
Action Group Uniconsult Sp. z o.

01.2023-09.2023

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76,
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw – wnioski na przyszłość

List uwierzytelniający

EGO-EVALUATION FOR GOVERNMENT ORGANIZATIONS; LB&E; FUNDEKO

12.2023-06.2024

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640
andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja ex post projektu pozakonkursowego „Monitoring KIS”, w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR).

Badanie wewnętrzne PARP

3kw.-4kw. 2023

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76,
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Ewaluacja pn. Analiza łańcuchów dostaw / wartości w obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Konsorcjum:
IBC Advisory S.A., 
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

2022-2023

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Ewaluacja efektów wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w POPW 2014-2020.

List uwierzytelniający

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o. oraz Fundacja IDEA Rozwoju.

03.2023-09.2023

Anna Błażejczyk-Kielan
tel. 22 432 70 77,
anna_blazejczyk [at] parp.gov.pl


W części dot. analizy danych z rejestrów publicznych: Andrzej Jędrzejowski
tel. 22 432 86 40
andrzej_jedrzejowski@parp.gov.pl

Ewaluacja efektów wsparcia w ramach II. osi priorytetowej „Nowoczesna Infrastruktura Transportowa” w POPW 2014-2020.

TBC

2023-2024

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Dostawcy towarów i usług w projektach innowacyjnych POPW 2014-2020 - analiza wartości przepływów w łańcuchach dostaw.

Badanie wewnętrzne PARP

2023

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640
andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 POWER skierowanych do kadr przedsiębiorstw.

List uwierzytelniający

Konsorcjum: EVALU Sp. z o.o., Ecorys Polska Sp. z o.o.

03-11.2023

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76,
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

W części dot. analiz kontrfaktycznych:
Jacek Pokorski
tel. 22 432 85 64
jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going projektu pozakonkursowego „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). 

Badanie wewnętrzne PARP

2022-2023

Badanie prowadzone w cyklu kwartalnym.

Anna Błażejczyk-Kielan
tel. 22 432 70 77,
anna_blazejczyk [at] parp.gov.pl

 

Badania ewaluacyjne realizowane w 2022 r.

Tytuł ewaluacji/badania

Wykonawca

Termin realizacji

Osoba do kontaktu

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - prowadzenie ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) w ramach POIR i POPW.
(informacja o badaniu)

Konsorcjum
McM Institute Poland Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju;
IDEA Intytut Sp. z o. o.;
Exacto Sp. z o.o.;
Realizacja Sp. z o. o.

03.2018-02.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego.

Konsorcjum
WiseEuropa - Fundacja Warszawski lnstytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich;
Ecorys Polska Sp. z o.o.

07.2019-12.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027

Konsorcjum
"POLICY & ACTION GROUP UNICONSULT" Sp. z o.o. ;
ALGORYTM DESIGN Sp. z o.o.

09.2021 - 03.2022

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Dostawcy towarów i usług w projektach innowacyjnych POIR 2014-2020 - analiza wartości przepływów w łańcuchach dostaw

Badanie wewnętrzne PARP

2022

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

„SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”

Konsorcjum
IBC Group Central Europe Holding S.A., Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

09.2021-06.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Ewaluacja funkcjonowania systemu Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

09.2021 - 06.2022

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Infobrokering na potrzeby monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2021-2022

Krzysztof Buczek
tel. 22 432 83 86
krzysztof_buczek [at] parp.gov.pl

W części dot. koncepcji
i metodyki projektu:
Jacek Pokorski
tel. 22 432 85 64
jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja pn. Analiza łańcuchów wartości w
obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

IBC Group Central Europe Holding S.A., Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

2022-2023

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

SMART SKILLS - ewaluacja
zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze
społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+

Konsorcjum
IBC Group Central Europe Holding S.A., Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

09.2021-07.2022

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Konsorcjum
IBC Group Central Europe Holding S.A.,
EVALU Sp. z o.o.

2021-2022

Anna Błażejczyk-Kielan
tel. 22 652 80 10
anna_blazejczyk [at] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going projektu pozakonkursowego „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO)”, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

Badanie wewnętrzne PARP

2022-2023

Badanie prowadzone w cyklu kwartalnym

Anna Błażejczyk-Kielan
tel. 22 652 80 10
anna_blazejczyk [at] parp.gov.pl

Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP

Badanie wewnętrzne PARP

2018-2022

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Badania ewaluacyjne realizowane w 2021 r.

Tytuł ewaluacji/badania

Wykonawca

Termin realizacji

Osoba do kontaktu 

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - prowadzenie ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) w ramach POIR i POPW.

(informacja o badaniu)

Konsorcjum
McM Institute Poland Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju;
IDEA Intytut Sp. z o. o.;
Exacto Sp. z o.o.;
Realizacja Sp. z o. o.

03.2018-02.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym  i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego.

Konsorcjum
WiseEuropa - Fundacja Warszawski lnstytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich;
Ecorys Polska Sp. z o.o.

07.2019-12.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027

Konsorcjum
"POLICY & ACTION GROUP UNICONSULT" Sp. z o.o. ;
ALGORYTM DESIGN Sp. z o.o.

09.2021 - 03.2022

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR (informacja o badaniu)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju;
Uniwersytet Jagielloński

23.04.2019-4.05.2021

Jacek Pokorski, tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Analizy kontrfaktyczne efektów POPW na danych Głównego Urzędu Statystycznego i analizy ryzyka kredytowego (credit capacity) beneficjentów POPW
 - opracowanie na potrzeby programowania następcy POPW na lata 2021-2027

Konsorcjum
IDEA Instytut Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju

11.2021-12.2021

Jacek Pokorski
tel. 22 432 85 64
Jacek_Pokorski [at ] parp.gov.pl

Analizy kontrfaktyczne efektów POPW na danych Krajowego Rejestru Sądowego 
 - opracowanie na potrzeby programowania następcy POPW na lata 2021-2027

Konsorcjum
McM Institute Poland Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju;
IDEA Intytut Sp. z o. o.;
Exacto Sp. z o.o.;
Realizacja Sp. z o. o.

08.2021-11.2021

Jacek Pokorski
tel. 22 432 85 64
Jacek_Pokorski [at ] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników (informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Danae Sp. z o.o.;
Realizacja Sp. z o.o. 

20.11.2018-29.03.2021

Marta Lesiak, tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl

SMART SKILLS - ewaluacja
zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych
(skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze
społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+”

Konsorcjum
IBC Group Central Europe Holding Spółka Akcyjna;
„Centrum Badań Marketingowych Indicator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

09.2021-07.2022

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

„SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”

Konsorcjum
IBC Group Central Europe Holding Spółka Akcyjna;
 „Centrum Badań Marketingowych Indicator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

09.2021-06.2022

Jacek Szut
tel. 22 432 70 77,
jacek_szut [at] parp.gov.pl

Ewaluacja funkcjonowania systemu Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

09.2021 - 06.2022

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Infobrokering na potrzeby monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji

 -

2021-2022

Teresa Wyszyńska, tel. 22 4328010, teresa_wyszynska [at] parp.gov.pl

Od 10.2021 osobą do kontaktu jest Jacek Pokorski, tel. 22 432 85 64
Jacek_Pokorski [at ] parp.gov.pl

Ewaluacja pn. Analiza łańcuchów dostaw / wartości w
obszarach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

 -

2021-2022

Jacek Pokorski
tel. 22 432 85 64
Jacek_Pokorski [at ] parp.gov.pl

Analiza pt. Startup Impact
– opracowanie na danych Barometru Innowacyjności i Mapy Trendów (powiązanie młodych firm wspieranych przez PARP z trendami ekonomicznymi, technologicznymi, środowiskowymi, społecznymi i komunikacyjnymi)

Analiza i opracowanie raportu: 
PARP

Wykonawca badania: 
Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o.;
Fundacja IDEA Rozwoju;
IDEA Instytut Sp. z o.o.;
Exacto Sp. z o.o.;
Realizacja Sp. z o.o.

Współpraca:
INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak

07.2020-03.2021

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Raport Poland Prize.
Raport podsumowujący realizację pilotażu Poland Prize w ramach działania inno_LAB (2.4.1. POIR)

Badanie wewnętrzne PARP

07.2021-09.2021

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja Akademii Menadżera Innowacji - II edycja (POWER)

Badanie wewnętrzne PARP

08.2021-10.2021

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO). Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego PARP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

 -

2021-2022

Marta Lesiak
tel. 22 432 83 76
marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP

Badanie wewnętrzne PARP

od 06.2018

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Archiwum ewaluacji realizowanych 2020

Badania ewaluacyjne realizowane w 2020 r.

Tytuł ewaluacji/badania

Wykonawca

Termin realizacji

Osoba do kontaktu 

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - prowadzenie ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) w ramach POIR i POPW

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju,
IDEA Instytut Sp. z o.o.,
Exacto Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.

9.03.2018-
9.02.2022

Jacek Szut,
tel. 22 4327077, jacek_szut [at] parp.gov.pl

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego

Konsorcjum:
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Ecorys Polska Sp. z o.o.

4.07.2019-
1.12.2022

Jacek Szut,
tel. 22 4327077, jacek_szut[at]parp.gov.pl

Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)

(informacja o badaniu)

Bluehill Sp. z o.o.

26.05.2020-31.10.2020

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

(w okresie VII-IX.2020 osoba do kontaktu:
Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl)

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR (informacja o badaniu)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o. Fundacja IDEA Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński

23.04.2019-4.05.2021

Jacek Pokorski, tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy, udzielanej za pośrednictwem PARP w ramach POIR i POPW, oraz dla dobranych grup kontrolnych (2. etap analiz kontrfaktycznych)

Główny Urząd Statystyczny

04.2019-
03.2020 

Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników (informacja o badaniu)

Konsorcjum: Danae Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 

20.11.2018-29.03.2021

Marta Lesiak, tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji (mid-term)

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS)

24.04.2020-15.12.2020

Teresa Wyszyńska,tel. 22 4328010, teresa_wyszynska [at] parp.gov.pl

Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena Podmiotowych Systemów Finansowania - etap II

Danae Sp. z o.o.

1.08.2019-30.04.2020

Jacek Szut,
tel. 22 4327077, jacek_szut[at]parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (POIR 2.4.2)

(informacja o badaniu)

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS)

9.07.2019-30.06.2020 

Marta Lesiak,
tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl 

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (POIR 2.4.1)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.
Fundacja IDEA Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński

23.04.2019-28.02.2020

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Policy & Action Group Uniconsult
Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

06.05.2019-
31.03.2020

Teresa Wyszyńska,
tel. 22 4328010, teresa_wyszynska [at] parp.gov.pl

Benchmarking regionalny i międzynarodowy systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji (IS) oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO)

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS), Civitta Esti AS.

9.07.2019-30.11.2020

Marta Lesiak,
tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl

Analiza pt. „Wpływ pandemii SARS-COV-2 na beneficjentów działań PARP w ramach POIR i POPW” – opracowanie na danych Barometru Innowacyjności

 

Analiza i opracowanie raportu:  PARP

Wykonawca badania:
Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju,
IDEA Instytut Sp. z o.o.,
Exacto Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.

05.2020-07.2020

Jacek Szut,
tel. 22 4327077, jacek_szut[at]parp.gov.pl

Analiza pt. Startup Impact – opracowanie na danych Barometru Innowacyjności i Mapy Trendów (powiązanie młodych firm wspieranych przez PARP z trendami ekonomicznymi, technologicznymi, środowiskowymi, społecznymi i komunikacyjnymi)

Analiza i opracowanie raportu:  PARP

Wykonawca badania:
Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, IDEA Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o.

Współpraca:
INFUTURE.INSTITUTE Natalia Hatalska-Woźniak

07.2020-03.2021

Andrzej Jędrzejowski, tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Cykliczna monitoring trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW 2007-2013 (za rok 2019)

Badanie wewnętrzne PARP

01.2020-05.2020

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Monitoring pilotażu Poland Prize (POIR 2.4.1) 

Badanie wewnętrzne PARP

2019-2020

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP

Badanie wewnętrzne PARP

od 06.2018

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja Akademii Menadżera Innowacji (POWER) – I edycja

Badanie wewnętrzne PARP

01-06.2020

Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

 

 

Archiwum ewaluacji realizowanych 2019

Badania ewaluacyjne realizowane w 2019 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Osoba do kontaktu 

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI  - realizacja ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw POIR i POPW  

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju,
IDEA Instytut Sp. z o.o.,
Exacto Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.
09.03.2018-
09.02.2022
Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji PO IR 2014-2020

(informacja o badaniu)

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS)  od 09.07.2019  Marta Lesiak, tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl 

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji (IS) oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO)

(informacja o badaniu)

 Konsorcjum:
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS), Civitta Esti AS.
 od 09.07.2019 Marta Lesiak, tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl 

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR 

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.
Fundacja IDEA Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński
od 04.2019 Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term projektu inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (POIR 2.4.1)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.
Fundacja IDEA Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński
od 04.2019 Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy, udzielanej za pośrednictwem PARP w ramach POIR i POPW, oraz dla dobranych grup kontrolnych (2. etap analiz kontrfaktycznych)

Główny Urząd Statystyczny

04.2019-
03.2020 
Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl
Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS Konsorcjum:
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.
13.09.2018-30.04.2019 Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut [at] parp.gov.pl
Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
10.04.2018-31.10.2019  Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Danae Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o. 

20.11.2018-29.03.2021

Marta Lesiak,
tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW (za rok 2018) Badanie własne PARP 01.2019-05.2019 Marta Lesiak,
tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Poland Prize (POIR 2.4.1)  Badanie własne PARP 03.2019  Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl
Infobrokering na potrzeby realizacji projektu PARP w ramach POWER – „Rada Programowa ds. Kompetencji”  Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.  31.08.2018-31.12.2020 Jacek Pokorski,
Anna Skowrońska (od 1.03.2019)
tel. 22 4328852, anna_skowronska [at] parp.gov.pl
Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP Badanie własne PARP od 06.2018 Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

06.05.2019-
31.03.2020
Teresa Wyszyńska, tel. 22 4328010, teresa_wyszynska [at] parp.gov.pl

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego

Konsorcjum:
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Ecorys Polska Sp. z o.o.

04.07.2019-
01.12.2022
Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut[at]prarp.gov.pl

Archiwum ewaluacji realizowanych 2018

Badania ewaluacyjne realizowane w 2018 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw POIR i POPW

Konsorcjum firm: MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, Idea Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 09.03.2018 – 09.02.2022

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy, udzielanej za pośrednictwem PARP w ramach POIR i POPW, oraz dla dobranych grup kontrolnych (1. etap analiz kontrfaktycznych)

Główny Urząd Statystyczny 07.2018 – 11.2018

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

Konsorcjum firm:
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o
13.09.2018-30.04.2019

Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej

Konsorcjum firm: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Kantar Millward Brown Spółka Akcyjna 19.02.2018 - 22.10.2018

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
10.04.2018-31.10.2019

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Konsorcjum firm: Danae Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

2.08.2017-15.05.2018
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o. 27.10.2017-31.01.2018
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
30.08.17-15.01.2018

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up (POIR 2.4.1) Badanie własne PARP 04.2017 - 04.2018
Ewaluacja ex post pilotażu Scale up  (POIR 2.4.1) Badanie własne PARP 04-08.2018
Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników Konsorcjum:
Danae Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.
20.11.2018-29.03.2021
Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych (POWER 2.2) Instytut Badawczy Propublicum Sp. z o.o. s.k. 24.07.2018-30.11.2018
Infobrokering na potrzeby realizacji projektu PARP w ramach POWER – „Rada Programowa ds. Kompetencji” Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. 31.08.2018-31.12.2020
Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP Badanie własne PARP od 06.2018