Ewaluacja PARP

Raporty ewaluacyjne

Ewaluacja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzana jest od 2000 roku. Za przygotowanie, realizację oraz promocję wyników ewaluacji odpowiedzialna jest Sekcja Ewaluacji (Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności), ale profesjonalna ewaluacja programu wymaga również udziału departamentów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie programów. Sekcja Ewaluacji prowadzi własne badania ewaluacyjne w odniesieniu do wybranych programów wdrażanych przez PARP (ewaluacja wewnętrzna), a także zamawia zewnętrzne ekspertyzy w zakresie ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna).

Ewaluacje realizowane

Badania i ewaluacje realizowane w 2018 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(Informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, Idea Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 09.03.2018 – 09.02.2022 Jacek Szut Andrzej Gołoś

Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Kantar Millward Brown Spółka Akcyjna 19.02.2018 - 22.10.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Bukowski

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
od 10.04.2018 Andrzej Jędrzejowski Katarzyna Grudzień

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o. 27.10.2017-31.01.2018 Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Agnieszka Śnieżek
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
30.08.17-15.01.2018 Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up Badanie własne PARP od 04.2017 Andrzej Jędrzejowski -

 

Plany ewaluacji

 

 

Diagnoza stanu design w Polsce

Celem Diagnozy stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu było dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

 • charakterystyki rynku designu w Polsce oraz trendów z nim związanych;
 • praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia designu, form designu, funkcji designu, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze designu);
 • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
 • barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce. 

Pozyskanie ww. informacji - służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania designu w polskich firmach - zostało przeprowadzone w oparciu o analizę materiałów zastanych oraz doświadczenie, opinie i poglądy:

 • przedsiębiorców;
 • projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów;
 • audytorów realizujących audyty designu;
 • blogerów i dziennikarzy branżowych;
 • przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych designowi, stowarzyszeń branżowych projektantów.

Wyniki badania / materiały do pobrania

Rynek usług design w opinii projektantów i design managerów
Rynek usług design w opinii przedsiębiorców
Case study Danish Design Centre

Metodologia

 

Projekt Diagnozy stanu designu w Polsce – ewaluacji zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu składa się z czterech głównych części różniących się metodą pozyskania danych oraz przedmiotem badania:

 

Analiza dokumentów i innych danych zastanych (desk research):

 

 • badań dotyczących rynku designu w Polsce i na świecie;
 • prasy branżowej poświęconej zagadnieniom designu;
 • interwencji publicznych dot. wsparcia przedsiębiorstw/ projektantów w zakresie designu oraz upowszechniania i rozwoju designu ostatnich 10 lat ze wskazaniem najlepszych rozwiązań w Polsce i na świecie;
 • dot. najważniejszych rankingów/nagród branżowych (krajowych i zagranicznych);
 • dot. najważniejszych imprez branżowych (krajowych i zagranicznych) w latach 2013-15;
 • dot. oferty rynkowej i jej dostępności w zakresie:
  • szkoleń dot. szeroko rozumianego designu dla przedsiębiorstw oraz projektantów;
  • audytu designu dla przedsiębiorstw;
  • usług designu dla przedsiębiorstw.

 

Badanie ilościowe zrealizowane na grupie:

 

 • przedsiębiorstw;
 • projektantów i  design menedżerów
 • podmiotów świadczących usługi projektowe dla przedsiębiorstw (tzw. zapytanie ofertowe/ tajemniczy klient).

 

Badanie jakościowe zrealizowane techniką IDI z przedstawicielami:

 

 • przedsiębiorców – liderów designu oraz przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwojowym w obszarze designu
 • projektantów –  liderów designu
 • projektantów, którzy pracują dla/w firm/-ach zagranicznych
 • przedstawicieli biur projektowych –  liderów designu
 • organizatorów festiwali / targów dedykowanych designowi
 • audytorów realizujących audyty design-owe w przedsiębiorstwach
 • blogerów designu
 • dziennikarzy branżowych - kluczowych pism dedykowanych tematyce designu
 • przedstawicieli instytucji naukowych
 • przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu dedykowanych design-owi, stowarzyszeń branżowych projektantów, instytucji publicznych dedykowanych upowszechnianiu i rozwojowi designu w Polsce.

 

Badania case study:

 

 • instrumentów wsparcia w zakresie designu dedykowanych przedsiębiorcom (wizyta studyjna).

Projekt badawczy Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu był realizowany w ramach POIG.

 

Instytucje wspierające realizację badania

Logotypy instytucje wspierające

Spotkania, seminaria, konferencje

 

Data
miejsce
Tytuł spotkania
organizator
Tytuł prezentacji
prezentujący

20.12.2016 Warszawa

Prezentacja wyników I etapu Ewaluacji programu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów

PARP

Wyniki ewaluacji ekosystemu Platform Startowych (I etapu ewaluacji pilotażu Platform startowych dla nowych pomysłów)

Przedstawiciele firmy Realizacja Sp. z o.o. i Fundacji Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (wykonawców badania)

28-30.10.
2016
Maastricht, Holandia

12th EES Biennial Conference
Evaluation Futures in Europe and beyond. Connectivity, innovation and use.

European Evaluation Society

Relative Causal Effects in Evaluation Studies of Public Programmes – Some Inspiration from PARP's Evaluation of Pro-Innovative Business Support Schemes

Jacek Pokorski

A Challenge of Designing an Evaluation System for a Complex Program - Startup Platforms for New Ideas

Zuzanna Popis

08.09.2016 Warszawa

Spotkanie z Animatorami Platform startowych

Ministerstwo Rozwoju

Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.1 PO PW 2014-2020.  Monitoring i Ewaluacja

Zuzanna Popis

22.06.2016 Toruń

III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Tsunami oczekiwań ewaluacyjnych

Agnieszka Haber

04.02.2016
Warszawa

Wyniki ewaluacji ex post PO IG 2007-2013 (działań wdrażanych przez PARP), zrealizowanych w ramach BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI

PARP

Wyniki końcowe ewaluacji on-going POIG 

Jacek Pokorski

Wyniki analizy efektów netto PO IG

Przedstawiciele Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (Wykonawcy badania)

22.01.2016
Warszawa

Spotkanie roczne z przedstawicielami Komisji Europejskiej poświęcone wdrażaniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju

Wyniki ewaluacji "Analiza efektów realizacji działania I.1 PO RPW"

Zuzanna Popis

 

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2015

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2014

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2013

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2012 

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2011 (link)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2010