Ewaluacja PARP

Raporty ewaluacyjne

Ewaluacja w PARP przeprowadzana jest od 2000 r. Proces ten koordynuje Sekcja Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Analiz i Strategii (ewaluacja@parp.gov.pl). PARP prowadzi badania ewaluacyjne w odniesieniu do instrumentów i obszarów tematycznych mieszczących się w zakresie wsparcia Agencji. Prowadzone są ewaluacje wewnętrzne (projektowane i realizowane przez ewaluatorów i analityków - pracowników PARP) oraz ewaluacje zewnętrzne, projektowane przez pracowników PARP i realizowane przy wsparciu wykonawców zewnętrznych. Ewaluacje programów operacyjnych Agencja realizuje zgodnie z wieloletnimi planami ewaluacji, koordynowanymi przez odpowiednie Instytucje Zarządzające. Ponadto, Agencja realizuje ewaluacje w projektach pozakonkursowych (np. zgodnie z Planem ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w ramach projektu „Monitoring KIS”), których jest Beneficjentem lub Partnerem.

Ewaluacje realizowane

Badania ewaluacyjne realizowane w 2019 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Osoba do kontaktu 

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI  - realizacja ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw POIR i POPW  

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju,
IDEA Instytut Sp. z o.o.,
Exacto Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.
09.03.2018-
09.02.2022
Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji PO IR 2014-2020

(informacja o badaniu)

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS)  od 09.07.2019  Marta Lesiak, tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl 

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji (IS) oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO)

(informacja o badaniu)

 Konsorcjum:
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS), Civitta Esti AS.
 od 09.07.2019 Marta Lesiak, tel. 22 43283 76, marta_lesiak [at] parp.gov.pl 

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR 

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.
Fundacja IDEA Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński
od 04.2019 Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja mid-term projektu inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów (POIR 2.4.1)

Konsorcjum:
IDEA Instytut Sp. z o.o.
Fundacja IDEA Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński
od 04.2019 Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy, udzielanej za pośrednictwem PARP w ramach POIR i POPW, oraz dla dobranych grup kontrolnych (2. etap analiz kontrfaktycznych)

Główny Urząd Statystyczny

04.2019-
03.2020 
Jacek Pokorski,
tel. 22 4328564, jacek_pokorski [at] parp.gov.pl
Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS Konsorcjum:
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.
13.09.2018-30.04.2019 Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut [at] parp.gov.pl
Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
10.04.2018-31.10.2019  Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Danae Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o. 

20.11.2018-29.03.2021

Marta Lesiak,
tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektów w ramach PO RPW (za rok 2018) Badanie własne PARP 01.2019-05.2019 Marta Lesiak,
tel. 22 4328376, marta_lesiak [at] parp.gov.pl
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Poland Prize (POIR 2.4.1)  Badanie własne PARP 03.2019  Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl
Infobrokering na potrzeby realizacji projektu PARP w ramach POWER – „Rada Programowa ds. Kompetencji”  Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.  31.08.2018-31.12.2020 Jacek Pokorski,
Anna Skowrońska (od 1.03.2019)
tel. 22 4328852, anna_skowronska [at] parp.gov.pl
Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP Badanie własne PARP od 06.2018 Andrzej Jędrzejowski,
tel. 22 4328640, andrzej_jedrzejowski [at] parp.gov.pl

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

(informacja o badaniu)

Konsorcjum:
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

06.05.2019-
31.03.2020
Teresa Wyszyńska, tel. 22 4328010, teresa_wyszynska [at] parp.gov.pl

Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego

Konsorcjum:
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Ecorys Polska Sp. z o.o.

04.07.2019-
01.12.2022
Jacek Szut, tel. 22 4327077, jacek_szut[at]prarp.gov.pl

 

Plany ewaluacji

Archiwum ewaluacji realizowanych 2018

Badania ewaluacyjne realizowane w 2018 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw POIR i POPW

Konsorcjum firm: MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, Idea Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 09.03.2018 – 09.02.2022

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla odbiorców pomocy, udzielanej za pośrednictwem PARP w ramach POIR i POPW, oraz dla dobranych grup kontrolnych (1. etap analiz kontrfaktycznych)

Główny Urząd Statystyczny 07.2018 – 11.2018

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

Konsorcjum firm:
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o
13.09.2018-30.04.2019

Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej

Konsorcjum firm: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Kantar Millward Brown Spółka Akcyjna 19.02.2018 - 22.10.2018

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
10.04.2018-31.10.2019

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Konsorcjum firm: Danae Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o., Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

2.08.2017-15.05.2018
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o. 27.10.2017-31.01.2018
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
30.08.17-15.01.2018

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up (POIR 2.4.1) Badanie własne PARP 04.2017 - 04.2018
Ewaluacja ex post pilotażu Scale up  (POIR 2.4.1) Badanie własne PARP 04-08.2018
Ewaluacja on-going POWER instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników Konsorcjum:
Danae Sp. z o.o.,
Realizacja Sp. z o.o.
20.11.2018-29.03.2021
Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych (POWER 2.2) Instytut Badawczy Propublicum Sp. z o.o. s.k. 24.07.2018-30.11.2018
Infobrokering na potrzeby realizacji projektu PARP w ramach POWER – „Rada Programowa ds. Kompetencji” Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. 31.08.2018-31.12.2020
Monitoring Wskaźników Strategicznych PARP Badanie własne PARP od 06.2018