26 lutego 2018

Zaprezentuj dobre praktyki na Targach odpowiedzialnego biznesu

Firmy oraz organizacje prowadzące inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju lub oferujące swoje usługi w tym obszarze, mogą zaprezentować działania na 7. Targach CSR. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 12 kwietnia 2018 roku.

 

Największe w Polsce spotkanie dotyczące społecznej odpowiedzialności, łączące firmy, instytucje oraz szerokie grono osób zainteresowanych tym tematem odbędzie się już po raz siódmy. Targi CSR (CSR - Corporate Social Responsibility) pod hasłem „Biznes we współpracy” będą miały miejsce 12 kwietnia 2018 r. w galerii stadionu PGE Narodowy w Warszawie (wstęp wolny).

Rosnąca z każdą edycją liczba wystawców i zwiedzających, jak również publikacji medialnych poświęconych wydarzeniu obrazuje zarówno wzrost zainteresowania tematyką społecznej odpowiedzialności, jak i zalety prezentacji firmy na Targach CSR. Jest także dowodem na jej wartość dla organizacji i zarazem ich interesariuszy. Dzięki targowej konwencji wystawcy mogą przedstawić prowadzone działania zarówno osobom z branży, jak i szerszemu gronu swoich interesariuszy. Wydarzenie jest okazją do spotkania z klientami, pracownikami, kadrą dyrektorską i menedżerską, przedsiębiorcami, uczniami i studentami oraz mediami.

Obecność na wydarzeniu stwarza także dodatkowe pole do podejmowania przez wystawców aktywności promocyjno-komunikacyjnych. Dzięki możliwości kierowania ich do różnych grup otoczenia, osób odwiedzających Targi CSR, wystawcy otrzymują możliwość wzmocnienia wizerunku firmy czy organizacji jako otwartej, transparentnej, konsekwentnej i odpowiedzialnej społecznie.

OFERTA DLA WYSTAWCÓW DOSTĘPNA NA STRONIE:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/dla-wystawcow/

– Podczas 7. Targów CSR chcemy pokazać rolę współpracy w odpowiedzialnym biznesie. Tworzenie partnerstw i wspólna realizacja przedsięwzięć, w oparciu o dialog z otoczeniem, to istota społecznej odpowiedzialności. 17. Cel SDG dedykowany jest właśnie partnerstwom, bez których realizacja pozostałych 16 Celów Zrównoważonego Rozwoju jest mało realna. Zamierzamy pokazać rozmaite formy współdziałania w świecie współczesnego biznesu, które zmieniają świat na lepsze. Dobrymi praktykami należy się dzielić, komunikować je - i do tego właśnie  służą Targi CSR. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Warto więc skorzystać z okazji zarówno do zaprezentowania społecznie odpowiedzialnych inicjatywy firmy, jak i zaczerpnąć inspiracji  podczas największego wydarzenia w Polsce poświęconego tematyce CSR – dodaje.

Przestrzeń prezentacji

Targi CSR, dzięki bezpłatnemu wejściu, są wydarzeniem w pełni otwartym dla zwiedzających. Dzięki temu na swoje stoisko wystawcy mogą zaprosić własnych klientów, kontrahentów czy pracowników. Zasięg wydarzenia zwiększa transmisja online. Jest to dla firm i organizacji dodatkowy kanał do komunikacji i pokazania swoich działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Tak szeroka publiczność pozwoli również dotrzeć ze swoimi praktykami do nowych interesariuszy, w tym także przedstawicieli mediów. 7. Targi CSR są również okazją do zaprezentowania tego, jak sektor biznesowy włącza się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przestrzeń dyskusji

Wydarzenie tworzy przestrzeń do nawiązania nowych relacji i budowania dialogu z różnorodnym otoczeniem. Wśród odbiorców Targów CSR znajdują się bowiem m.in.: przedstawiciele/-ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem CSR, przedstawiciele administracji publicznej i innych instytucji, dziennikarze, konsumenci, studenci, przedstawiciele/-ki organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematem współpracy w biznesie oraz wszyscy, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Poprzez media społecznościowe, wystawcy będą mogli w sposób aktywny wziąć udział w części konferencyjnej towarzyszącej Targom oraz zwiększyć zasięg działań komunikacyjnych, używając hashtagu #TargiCSR.

Przestrzeń zdobywania wiedzy

Organizatorzy przewidują różnorodne formy prezentacji zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: część konferencyjna, wywiady/rozmowy  transmitowane online i, oczywiście, stoiska targowe.

Tematem części konferencyjnej wydarzenia będzie szeroko pojęta współpraca biznesu i jego otoczenia. Podjęty zostanie temat współdziałania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie Celu 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. W części konferencyjnej wydarzenia eksperci CSR wywodzący się ze świata biznesu oraz z sektora społecznego zastanowią się, jakie możliwości stwarzają dla obu stron inicjatywy polegające na współpracy oraz jakie wartości niosą ze sobą prowadzone w ten sposób działania.

Podczas Targów odbędzie się także premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017. Dobre praktyki”. To największy przegląd inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 7. edycji wydarzenia w 2018 roku organizatorzy spodziewają się około 80 wystawców i 2000 zwiedzających.

Więcej informacji o wydarzeniu http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Opublikowano: 26.02.2018 23:00
Poprawiono: 04.02.2019 10:00
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: