15 maja 2020

Biznes reaguje odpowiedzialnie

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wiele firm zaangażowało się w pomoc osobom, organizacjom, instytucjom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało interaktywną mapę, prezentującą wybrane inicjatywy biznesu, których celem jest walka z epidemią oraz łagodzenie negatywnych skutków jej wystąpienia.

Inicjatywy przedstawione na infografice zostały podzielone na obszary: edukacja, funkcjonowanie biznesu, inspiracje i innowacje, klienci, pracownicy, przeciwdziałanie skutkom kryzysu, służba zdrowia, służby mundurowe, społeczności, szkoły, wolontariat, wspieranie punktów pomocy, wyposażenie, zagrożeni wykluczeniem.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-zaangazowania-biznesu-w-walke-z-koronawirusem-II-edycja.pdf.

Opublikowano: 15.05.2020 10:11
Poprawiono: 15.05.2020 10:11
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: