19 sierpnia 2019

Forum Zrównoważonych Opakowań

Data: 19 września 2019 r.     

Miejsce: Centrum Smak Kariery Carrefour w Centrum Handlowym Atrium Reduta przy al. Jerozolimskich 148 w Warszawie.

Organizatorem jest Centrum Zrównoważonych Opakowań, które zostało powołane przez firmę doradczą CSR Consulting i Rekopol Organizację Odzysku Opakowań (Beneficjenta wsparcia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Forum Zrównoważonych Opakowań jest inicjatywą powstałą w reakcji na coraz bardziej restrykcyjne wymagania wobec opakowań wprowadzanych na rynek, związane z przyjęciem w UE gospodarki obiegu zamkniętego.  Przypomnijmy, że gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Głównym celem Forum jest połączenie firm z całego łańcucha wartości, tj.: producentów wprowadzających opakowania na rynek, sieci handlowe, producentów opakowań
i materiałów opakowaniowych, projektantów, czy firmy odzyskujące i przetwarzające odpady opakowaniowe, we wspólnym poszukiwaniu innowacyjnych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań. Podczas spotkania analizowane będzie miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesu. Podjęta zostanie dyskusja dotycząca odpowiedzialnego systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi, a także zaprezentowane praktyczne rozwiązania w zakresie eko-opakowań, stosowanych na różnych etapach łańcucha wartości. Istotą Forum, bowiem jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, a także wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze, z Polski i zagranicy.

Rejestracja na stronie:

https://kampania17celow.pl/wydarzenia/forum-zrownowazonych-opakowan/

Poniżej, przedstawiony przez organizatora program dnia.

09.00 – 09.30  Rejestracja i networking przy kawie

09.30 – 10.00  Otwarcie konferencji

  • Małgorzata Greszta, CSR Consulting
  • Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

 Zrównoważone opakowanie – co to właściwie jest?

Definicja zrównoważonego opakowania i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju firmy – Małgorzata Greszta, CSR Consulting

10.00 – 12.00 Odpowiedzialny system zarządzania odpadami opakowaniowymi

  • Zmiany w legislacji UE: GOZ, ROP, SUP
  • Analiza porównawcza systemów w różnych krajach i modeli odpowiedzialności producenta – Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
  • Debata oksfordzka: Biznes jest odpowiedzialny za edukowanie konsumentów w zakresie wyboru zrównoważonych opakowań i postępowania z odpadami opakowaniowymi

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:15 Dobre praktyki na rynku w zakresie zrównoważonych opakowań

  • Rozwiązania dla sieci handlowych – Barbara Kowalska, Carrefour
  • Rozwiązania dla producentów żywności – Andrzej Pawelas, Carlsberg Polska

13:15 – 14:15 Lunch networkingowy

14:15 – 15:00 Innowacje w opakowaniach

15:00 – 16:00 Zrównoważone opakowania w praktyce – warsztaty

  • Jak zaprojektować zrównoważone opakowanie? Warsztat z recyklerami
  • Jak budować strategię i zobowiązania w zakresie zrównoważonych opakowań? Warsztat z sygnatariuszami Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

16:00 – 16:15 Kluczowe wnioski i podsumowanie konferencji

Opublikowano: 19.08.2019 13:07
Poprawiono: 19.08.2019 13:11
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: