1 stycznia 2018

Zgłoś swoje dobre praktyki CSR do kolejnego raportu FOB - zapisy trwają!

To już 16. Edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport zostanie zaprezentowany w kwietniu, a zgłoszenia dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju trwają do 10 stycznia 2018 roku.

 

 

Rejestracja zgłoszeń jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl
Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Dlaczego warto się zgłosić? 

Prezentacja raportu, w tym zgłoszonych i wybranych dobrych praktyk, odbywa się podczas jednego z największych wydarzeń poświęconych odpowiedzialnemu biznesowi – Targów CSR. Dobre praktyki umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie praktyk na portalu, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm. 
Po więcej informacji zachęcamy na stronę Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Opublikowano: 01.01.2018 23:00
Poprawiono: 04.02.2019 09:59
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: