21 grudnia 2017

Forum OECD styczeń 2018 r.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle odzieżowym – kontrowersyjny, ale ciągle aktualny temat przewodni wielu spotkań i dyskusji. Kolejna z nich zostanie podjęta podczas Forum OECD nt. zachowania należytej staranności w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym 30-31 stycznia 2018 r. w siedzibie OECD, w Paryżu.

 

 

Forum OECD jest organizowane każdego roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Developmen). Tematyka Forum zawsze związana jest z najważniejszymi problemami społeczno-gospodarczymi. Tym razem analizie zostanie poddany postęp wdrażania Wytycznych OECD dotyczący zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym. Poruszona zostanie również kwestia programu wdrażania OECD na kolejne lata (2018-2019). Ciekawą częścią spotkania będzie z pewnością wymiana doświadczeń oraz identyfikacja pojawiających się zagrożeń.

Forum adresowane jest do przedstawicieli administracji, biznesu, związków zawodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w następujących sesjach:

  • modele pozyskiwania, MŚP oraz implikacja należytej staranności,
  • narzędzia oceny dostosowania do Wytycznych,
  • włączanie należytej staranności do umów komercyjnych,
  • identyfikowalność w łańcuchach dostaw sektora skórzanego w ramach wspierania należytej staranności,
  • analiza przypadku – integracja zaangażowania pracowników w proces należytej staranności,
  • rola instytucji finansowych w promocji odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w sektorze,
  • transparentność i zachowania należytej staranności.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa. Zachęcamy do udziału.

Zgłoszenia można dokonać pod poniższym linkiem:

https://survey.oecd.org/Survey.aspx?s=700f0f94c0c04cb38fa86e72b6ac3eb4&source=public

Więcej informacji o Forum na stronie:

http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm

Przypomnijmy!

OECD skupia obecnie 35 wysoko rozwinięte państwa. Organizacja działa od roku 1961. Jest kontynuatorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, założonej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach planu Marshalla. Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy dwudziestolecie członkostwa w Organizacji; z tej okazji w listopadzie Polskę odwiedził sekretarz generalny OECD Angel Gurria, który spotkał się wówczas z ministrem Witoldem Waszczykowskim, premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

Opublikowano: 21.12.2017 20:00
Poprawiono: 04.02.2019 09:59
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: