29 maja 2017

Biznes społecznie odpowiedzialny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do obejrzenia krótkiego filmiku „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach kampanii społecznej nt. wykorzystania funduszy szwajcarskich. O upowszechnianiu idei CSR i płynących z tego licznych korzyściach opowiada Anna Kacprzyk, wówczas dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q73YuoaXooI

Opublikowano: 29.05.2017 22:00
Poprawiono: 04.02.2019 09:59
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: