6 sierpnia 2018

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”

 

 

 • 1190 dobrych praktyk biznesu w Polsce realizowanych w 2017 roku,
 • 639 nowych praktyk,
 • 551 praktyk długoletnich, czyli takich, które ukazały się w poprzednich edycjach Raportu,
 • wzrost liczby praktyk o 330, (dla porównania między Raportem za rok 2015 i 2016 – nastąpił wzrost liczby praktyk o 69),
 • 13 artykułów na temat trendów w społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • 177 firm zgłosiło praktyki, w tym 50 małych i średnich przedsiębiorstw.

Tak w liczbach przedstawia się podsumowanie tegorocznej edycji Raportu ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Dane te nie odzwierciedlają w pełni skali i wagi działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa w sferze: ładu organizacyjnego, praw człowieka, z zakresu pracy, zagadnień konsumenckich, uczciwych praktyk operacyjnych, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, czy na rzecz środowiska naturalnego. Dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, który być może zainspiruje Państwa do podejmowania podobnych działań w swoich przedsiębiorstwach.

Raport znajduje się na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) pod adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/

Niezmiennie w Raporcie możemy obserwować sukcesy Beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy. Są wśród nich:

ANG Spółdzielnia – wyróżniona w Raporcie w następujących obszarach:

 1. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej:
  1. za rezygnację z corocznej imprezy biznesowej i przeznaczenie tych środków na zorganizowanie świątecznej akcji charytatywnej,
  2. za zaangażowanie współpracowników firmy w program Fundacja Grupy ANG „Będę kim zechcę”,
  3. za partnerstwo i ufundowanie nagrody w konkursie „Przedsiębiorstwo społeczne roku im. Jacka Kuronia”,
  4. za założenie zakładowej biblioteki dla własnej społeczności.
 2. Ład organizacyjny:
  1. za kodeks etyki,
  2. za powstały na podstawie dialogu z interesariuszami, standarów GRI G4 oraz standardów raportowania zintegrowanego IIRC, Zintegrowany raport „O odpowiedzialności”,
  3. za „Ład Spółdzielniany” – zaktualizowany w 2017 roku zbiór obowiązujących w spółdzielni zasad i regulacji.
 3. Środowisko za proekologiczną politykę marketingową, a także w obszarze
 4. Praktyki z zakresu pracy – za konferencję „Nienieodpowiedzialni”, której motywem przewodnim w 2017 roku był człowiek jako najważniejszy interesariusz branży finansowej.
 5. Zagadnienia konsumenta – za ekspercki serwis „Odpowiedzialnefinanse.pl”, zamieszczający teksty dotyczące kredytów, pożyczek, leasingu, ubezpieczeń, faktoringu, wymiany walut.

CSRinfo – wyróżnione w Raporcie w następujących obszarach:

 1. Uczciwe praktyki operacyjne
  1. za stworzony „polski rejestr raportów niefinansowych”, zawierający raporty społeczne, niefinansowe, zintegrowane, CSR, odpowiedzialnego biznes,
  2. za cykl bezpłatnych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju organizowany pod hasłem „Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu”,
  3. za „Annual CSR outlook”, bezpłatną publikację podsumowującą trendy i wyzwania CSR w Polsce i na świecie.
 2. Ład organizacyjny za zorganizowaną wraz z Polską Izbą Biegłych Rewidentów konferencję „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”,
 3. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – za realizowaną we współpracy z Collegium Civitas, 4 edycję „studiów podyplomowych Manager CSR”.

InterKadra – wyróżniona w Raporcie w następujących obszarach:

 1. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – za wsparcie lokalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, czynne włączenie się do akcji Szlachetna paczka”, działania na rzecz osób chcących rozpocząć pracę lub zmienić miejsce pracy w ramach akcji „#DzieńZmian”, jak również akcję „Świadomi na rynku pracy”,
 2. Praktyki z zakresu pracy – za działania wdrożeniowe programu „Terapii manualnej”, mające pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia pracowników i zwiększyć ich zadowolenie z pracy,

ICP Group – wyróżnione w Raporcie w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej za dofinansowanie posiłków i zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach wsparcia podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Opublikowano: 06.08.2018 06:56
Poprawiono: 04.02.2019 09:52
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: 
Autor dokumentów: