22 marca 2019

Podręcznik współpracy przedsiębiorstw z NGO

Przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują z organizacjami pozarządowymi. Jednak regulacje prawne i podatkowe bywają skomplikowane. Aby ułatwić tę współpracę Deloitte oraz Forum Darczyńców w Polsce przygotowali wspólnie podręcznik pt. „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe”. Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane ze współpracą firm i organizacji pozarządowych. Podręcznik obejmuje swoim zakresem m.in. umowy dotyczące darowizn, sponsoringu, barteru. Autorzy wskazują nie tylko potencjalne ryzyka i korzyści związane z tymi popularnymi typami umów, ale również możliwości tkwiące w rzadziej wykorzystywanych rozwiązaniach, takich jak nieodpłatne świadczenie usług lub wspólne przedsięwzięcie. Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem, w którym można znaleźć wiele praktycznych wskazówek.

Publikacja dostępna jest na stronie: www.forumdarczyncow.pl


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 22.03.2019 09:17
Poprawiono: 25.03.2019 10:58
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: