7 maja 2019

Kolejne wydanie raportu FOB

Aktywność polskich przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w 2017 roku została podsumowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Coroczna akcja organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z roku na rok odnotowuje się kolejne rekordy w zakresie zgłoszonych dobrych praktyk jak i liczby firm.

W tegorocznej edycji przyjęto łącznie 1549 praktyk, zgłoszonych przez 229 firmy. Na powyższe składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826 (poprzednia edycja: 639) oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2017 roku. Praktyk długoletnich zgłoszono 723 (poprzednia edycja: 551). Autorzy raportu odnotowali również wzrost w liczbie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, która zwiększyła się o 10 – do poziomu 60 organizacji. Najliczniej reprezentowane branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm). Niezmiennie w gronie tym pojawiają się Beneficjenci wsparcia udzielonego w ramach projektu realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem.

Dobre praktyki zakwalifikowane do Raportu przyporządkowane zostały zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionymi w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach dominują cele: 4.Dobra jakość edukacji (351 praktyk) i 3.Dobre zdrowie i jakość życia (317).

Do najczęściej występujących celów należą również cel 8.Wzrost gospodarczy i godna praca (214 praktyk), cel 12.Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja (175 praktyk) oraz cel 11.Zrównoważone miasta i społeczności (167 praktyk). Warto również zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby praktyk odnoszących się do celu 13. W najnowszej odsłonie raportu działania w dziedzinie klimatu zwiększyły się z liczby 41 do 115.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który zawiera nie tylko podsumowanie dobrych praktyk, ale także artykuły eksperckie i przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Opublikowano: 07.05.2019 10:25
Poprawiono: 07.05.2019 10:25
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: