19 lipca 2019

Bony na Innowacje – sukces biznesu dzięki nauce

Nadal trwa nabór wniosków w programie Bony na Innowacje. Celem programu jest sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Do programu mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.  Z założenia działanie ma ułatwić owocną współpracę nauki i biznesu.

Z bonów można sfinansować zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego albo znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W programie można uzyskać maksymalnie 340 000 zł a z przyznanego wsparcia pokryć aż do 85% wartości projektu. Wkład własny przedsiębiorstwa musi więc wynieść 15% całkowitego kosztu.

Choć nabór do obecnej rundy kończy się 21 lipca 2019, już następnego dnia rozpocznie się kolejna runda. Przedsiębiorcy mogą więc składać wnioski w dogodnym dla siebie terminie.

Dalsze informacje znajdują się na stronie naboru.

Opublikowano: 19.07.2019 14:02
Poprawiono: 19.07.2019 14:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: