Pomiń nawigację

14 sierpnia 2019 r.

212,33 mln zł. PARP ogłasza wyniki „Go to Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę 770 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Go to Brand”. Wartość dofinansowania wybranych wniosków wynosi 212,33 mln zł. Wśród wybranych projektów, 197 jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

W kwietniu br. zakończył się nabór wniosków do Go to Brand. Konkurs ma na celu wsparcie marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - bo do nich był adresowany konkurs - mogły starać się o sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także zwrot kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej. Dofinansowanie mogły otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowych Programach Promocji.

Tylko w poprzednich czterech naborach organizowanych w latach 2016–2018 do Agencji wpłynęło 1999 wniosków o dofinansowanie. W tegorocznym konkursie zgłoszono 1394 wniosków na kwotę dofinasowania w wysokości 385,65 mln zł.

„Poddziałanie 3.3.3 POIR cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym konkursie wzięło udział bardzo wielu beneficjentów poprzednich edycji konkursu, których projekty skończyły się lub kończą w 2019 r. To oznacza, że widzą pozytywny wpływ działań podejmowanych na rynkach międzynarodowych na swoją firmę” – podkreśla Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Analiza złożonych wniosków wskazuje, że z pośród 12 branż największa ilość złożonych wniosków dotyczyła programów z sektora IT/ICT oraz mody, a wiodącą grupę wnioskodawców stanowili miko i mali przedsiębiorcy.

Lista projektów.

Więcej informacji dostępne na stronie działania Go to Brand.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 14.08.2019 19:09
Poprawiono: 14.08.2019 17:33
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: