4 września 2019

Rusza XXII konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Po raz pierwszy uczestnicy Konkursu rywalizować będą nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.

Jeśli posiadasz produkt, który dzięki swojej innowacyjności ma szansę zaistnieć na globalnym rynku, weź udział w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs wyłania i promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Tym razem uczestnicy będą rywalizować nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.

Do udziału zapraszamy instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci a także przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski.

Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być:

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
  • albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

Uczestnikowi przysługiwać muszą autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przewidziane są także nagrody specjalne za:

  • produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu Laureatów, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Historia konkursu to prawie 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono ponad 115. Wszystkie zgłoszenia to nowatorskie projekty z różnych obszarów techniki. Wyróżnikiem rozwiązań opatrzonych znakiem Polski Produkt Przyszłości są ich liczne sukcesy komercyjne. Potwierdzają to także nagrody na krajowych i światowych targach innowacyjności, Nagrody Gospodarcze Prezydenta, nagrody Teraz Polska czy obecność w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Nagrodzone rozwiązania są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Tworzenie sprzyjającego środowiska rozwoju innowacji w Polsce jest więc ważne, żeby rozwiązania wysokotechnologiczne czyniły nasze życie łatwiejszym.

Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można będzie zgłaszać od 16 września do 3 października br.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie znajdą Państwo na stronie: www.parp.gov.pl/konkursppp.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Opublikowano: 04.09.2019 10:19
Poprawiono: 04.09.2019 14:41
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: