XXI edycja konkursu

polski produkt przyszłości

Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

cel konkursu

 
 
 
logo_ppp

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty a 109 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

dla kogo?

 
 
 

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe lub przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty:

doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony)

wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

produkt przyszłości jednostki naukowej

produkt przyszłości przedsiębiorcy

produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy

Uczestnikowi konkursu powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej w zakresie uprawniającym uczestnika do zgłoszenia produktu.

Udział w konkursie jest bezpłatny

przebieg konkursu

 
 
 

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

  • Etap I - zgłaszanie wniosków konkursowych - od 31 sierpnia do 19 października 2018 r. do godz. 16:30.
  • Etap II - zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu - w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów konkursu.
krok

krok 1

Złożenie wniosku konkursowego

 
krok

krok 2

Ocena

 
krok

krok 3

Ogłoszenie wyników konkursu

 
krok

krok 4

Złożenie wniosku o powierzenie grantu

 
krok

krok 5

Ocena

 
krok

krok 6

Ogłoszenie listy wnioskodawców, którym przyznano grant

nagrody

 
 
 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

nagroda

statuetkę i dyplom

nagroda

prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda

możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

nagroda

dyplom

nagroda

prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

nagroda

możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

nagroda

promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

Nagrody specjalne za produkt:

  • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę;
  • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Nagrody od instytucji:

  • instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody w Konkursie.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR) 2014-2020 w ramach projektu pozakonkursowego inno_LAB - Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów.

laureaci poprzednich edycji konkursu

 
 
 

organizatorzy i patronaty

 
 
 

Organizatorzy

logo logo

Patronat

logo logo

Patronat medialny

logo logo
id: 49673