31 grudnia 2019

Raport nt. rynku pracy

Rynek pracy, edukacja, kompetencje — grudzień 2019” to syntetyczny przegląd polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczny comiesięczny raport, który PARP przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, która koordynuje działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W publikacji przedstawiono wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących rynku pracy, w tym m.in.:

  • stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2019 r., która wyniosła 5,1% i wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem;
  • dane o sytuacji na polskim rynku pracy, gdzie w listopadzie 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 850,7 tys. bezrobotnych;
  • ranking stopy bezrobocia w poszczególnych województwach, który w listopadzie 2019 r. zmienił się nieznacznie;
  • przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
  • zgłoszone w październiku br. do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r., które wyniosło 5213,27 zł;
  • wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich UE-28, który w październiku 2019 r. wyniósł 6,3%. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2%.
Opublikowano: 31.12.2019 14:54
Poprawiono: 31.12.2019 15:07
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: