20 lutego 2020

PARP przedłuża termin składania wniosków do „Akademii Menadżera Innowacji”

Brak wykwalifikowanych specjalistów ds. innowacji to duży problem polskich przedsiębiorstw. Tę lukę ma wypełnić prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program szkoleniowy „Akademia Menadżera Innowacji”. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy chcą wziąć w niej udział. W związku z dużym zainteresowaniem programem PARP przedłuża termin składania wniosków do 27 lutego br. do godz. 11:00.

Ośmiomiesięczny cykl zjazdów to szansa na podniesienie kwalifikacji w sprawnym wdrażaniu innowacyjnych procesów, produktów i usług w organizacji. Autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów. 

AMI to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Co ważne, pomiędzy zjazdami uczestnicy nie zwalniają tempa i współpracują z doradcą przydzielonym im na podstawie diagnozy poziomu innowacyjności w danej organizacji. Będzie ją wspierał w planowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Menadżer nowej generacji powinien umieć rozpoznawać pomysły z największym potencjałem, organizować pracę nad nowymi projektami i zarządzać ryzykiem. Zdobycie tych kompetencji zapewnia „Akademia Menadżera Innowacji”, pierwszy i jedyny tego typu program w Polsce.

W „Akademia Menadżera Innowacji” mogą wziąć udział przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Udział w AMI jest płatny, ale z dofinansowaniem ze środków unijnych, które wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Niedawno Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczyła 100 tys. zł na pokrycie wkładu własnego dla swoich firm, które walczą o udział w Akademii.

W pierwszej edycji programu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 16 przedsiębiorstw. W badaniu przeprowadzonym przez PARP ponad 80 proc. z nich pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/ami 


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 20.02.2020 12:46
Poprawiono: 20.02.2020 12:48
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: