Pomiń nawigację

Nabór zakończony


Akademia Menadżera Innowacji

Cel finansowania:

Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji.

 • 2 stycznia 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 2 stycznia 2023

  Start składania wniosków

 • 7 lutego 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo AMI

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. VI edycja programu będzie realizowana od marca do września 2023 r.

Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.
Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

 • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dowiedz się jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata.

W części szkoleniowej projektu jest możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dot. udziału w Akademii Menadżera Innowacji otrzymacie Państwo u wykonawców usługi doradczej oraz usługi szkoleniowej, z którymi PARP współpracuje w ramach AMI:

INVESTIN sp. z o.o.
numer telefonu: 660 614 182
adres email: ami@investin.pl
osoba kontaktowa: Grzegorz Dadas

STARTUP ACADEMY
(Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o.)
numer telefonu: 503 130 506
adres email:
Jakub@startupacademy.pl
osoba kontaktowa: Jakub Rawski

VI edycja Akademii Menadżera Innowacji. Ostatnia szansa na udział w programie AMI

"Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe. Prowadzona przez nas Akademia Menadżera Innowacji, to jedyny na rynku program łączący część szkoleniową i doradczą. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę i obserwować pozytywne efekty wprowadzanych zmian.

Sukcesy odniesione przez firmy, które uczestniczyły w dotychczasowych edycjach programu AMI, pokazały, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz zarządzaniem całym cyklem innowacyjnym w firmie. Uczestnicy AMI doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branż (lub bez względu na branżę w której działają) i umożliwiające ich dalszy rozwój.

Zapraszam do udziału w naszym unikatowym programie Akademia Menadżera Innowacji!"

Dariusz Budrowski, Prezes PARP

VI edycja Akademii Menadżera Innowacji. Ostatnia szansa na udział w programie AMI
O Akademii Menadżera Innowacji

O Akademii Menadżera Innowacji

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami dzięki udziałowi w AMI przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Ile możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego w postaci opłaty przedsiębiorstwa może wynieść:

 • ok. 9 900 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 12 400 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 3 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 14 900 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 4 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 15 000 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 17 500 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 20 000 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 43 600 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
 • ok. 49 900 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • ok. 5 500 zł* dla mikroprzedsiębiorcy korzystającego z 50 godz. doradztwa
 • ok. 11 400 zł* dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw korzystających ze 120 godz. doradztwa

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA: Wkład prywatny w postaci opłaty może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników AMI w ramach części szkoleniowej projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie szkoleń i doradztwa:
Wartość projektu w okresie realizacji 2018-2023 wynosi (6 edycji AMI) - 17 472 142,40 zł

 

Zaufali nam:

Dołącz do Akademii Menadżera Innowacji

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

VI edycja AMI będzie realizowana przez ok. 7 miesięcy, od marca do września przyszłego roku. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu VI edycji.

Przystępując do AMI można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń wyłącznie do części szkoleniowej AMI. Nie ma możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia do części doradczej projektu.

Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia w pierwszej kolejności powinien na etapie podpisywania umowy z PARP złożyć deklarację w tym zakresie stanowiącą Załącznik nr 7 do umowy o udzielenie wsparcia. Następnie na początku edycji każde przedsiębiorstwo wpłaca wymagany wkład pieniężny w postaci opłaty, natomiast zamiana wkładu pieniężnego na wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników AMI następuje po zakończeniu i rozliczeniu edycji. Po zakończeniu edycji, Odbiorca wsparcia przedstawia PARP rozliczenie kosztów wynagrodzeń uczestników AMI, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do umowy o udzielenie wsparcia. Wraz z załącznikiem nr 8 należy złożyć załącznik nr 9 „Oświadczenie dotyczące braku występowania podwójnego finansowania w związku z wniesieniem wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia”. W zależności od kwoty wniesionego wkładu w formie wynagrodzeń, przedsiębiorstwo otrzymuje zwrot odpowiedniej części wpłaconego na początku edycji wkładu pieniężnego do części szkoleniowej.  Dzięki temu, koszt pracy uczestnika staje się wkładem niepieniężnym w projekcie, a przedsiębiorca finalnie opłaca niższą kwotę wkładu prywatnego do części szkoleniowej.

Kwota wniesionego wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń jest uzależniona od obecności danego uczestnika na zjazdach AMI, a także od poziomu jego wynagrodzenia brutto brutto oraz wymiaru etatu, na jaki dany uczestnik jest zatrudniony.

 

 

Kadrę dydaktyczną AMI stanowią eksperci z zakresu wdrażania i zarządzania innowacjami – są to zarówno praktycy, którzy sami mieli okazję z sukcesem wdrożyć innowacje w swoich firmach, jak również teoretycy akademiccy, którzy dysponują ogromną wiedzą z zakresu innowacji.

Program AMI jest skierowany do wszystkich firm – zaczynając od mikroprzedsiębiorców, którzy mogą oddelegować od 2 do 4 uczestników, przez sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorców, który mogą oddelegować od 3 do 4 pracowników. Uczestnikami mogą być właściciele firm oraz ich pracownicy, którzy mają realny wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wyjątek stanowią duże przedsiębiorstwa, które do projektu nie mogą delegować właścicieli lub osób, które pełnią w przedsiębiorstwie funkcję członka zarządu, w tym prezesa zarządu lub dyrektora generalnego

Niezbędne jest, aby każdy uczestnik wziął udział w co najmniej 70% dni szkoleniowych w ramach zjazdów AMI oraz by przedsiębiorstwo wykorzystało co najmniej 60% godzin doradczych. Pracownicy oddelegowani do AMI tworzą tzw. Zespół ds. wdrożenia zmian, którego celem jest wypracowanie gotowego scenariusza, mapy czy drogowskazu – w jaki sposób, krok po kroku, powinny być wdrożone innowacje w ich firmie. Jest to tzw. Plan Wdrożenia Zmiany w Przedsiębiorstwie. Oddelegowany zespół następnie zaprezentuje wypracowany plan przed specjalnie powołaną komisją, w skład której wchodzą praktycy i eksperci specjalizujący się we wdrażaniu innowacji. Opracowanie i prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany również stanowi niezbędny wymóg w celu otrzymania certyfikatu, którego przyznanie jest ukoronowaniem udziału w AMI. Certyfikat AMI cieszy się uznaniem w kraju i za granicą, a wiemy to od tych którzy uczestniczyli w poprzednich edycji AMI.

Zespół AMI poprosi m. in. o dokumenty niezbędne do zbadania statusu MŚP, tj. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (tj. o statusie MŚP) oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata – w przypadku spółek prawa handlowego, lub oświadczenia za ten sam okres dot. obrotów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia – w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Pełny katalog dokumentów, które przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy znajduje się w Regulaminie rekrutacji

Biorąc udział w AMI, można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

W przypadku gdy pomoc na szkolenia adresowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (tj. właścicieli lub współwłaścicieli przedsiębiorstwa pełniących funkcje kierownicze) wkład prywatny może być wniesiony w formie kosztów wynagrodzenia uczestnika szkolenia jedynie wówczas, gdy istnieje możliwość rzetelnego udokumentowania prawidłowej kwoty wkładu. W takim przypadku podstawą do udokumentowania wynagrodzenia są informacje zawarte w formularzu ZUS DRA (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne). Należy pamiętać, że wkład prywatny w postaci kosztów wynagrodzeń może być wniesiony jedynie w odniesieniu do części szkoleniowej.

Nie. Udział w AMI nie obliguje do posiadania szczególnych kompetencji z zakresu zarządzania, czy innowacji. Program ma charakter kompleksowy, w jego trakcie otrzymujemy pełną wiedzę dot. innowacji. Aby wziąć udział w AMI wystarczy być otwartym na nowe pomysły.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Doradcy AMI

Agnieszka Lewandowska
Agnieszka Lewandowska
Agnieszka Skala
Agnieszka Skala
Aldona Kucner
Aldona Kucner
Bartłomiej Świstak-Piotrowski
Bartłomiej Świstak-Piotrowski
Hubert Dyba
Hubert Dyba
Jan Raczyński
Jan Raczyński
Konrad Frontczak
Konrad Frontczak
Łukasz Cieśla
Łukasz Cieśla
Michał Misztal
Michał Misztal
Radosław Krzywicki
Radosław Krzywicki
Sergiusz Sawin
Sergiusz Sawin
Witold Kowalski
Witold Kowalski
Michał Jankowski
Michał Jankowski
Sergey Yatsunenko
Sergey Yatsunenko
Sławomir Olejnik
Sławomir Olejnik
Anna Prończuk-Omiotek
Anna Prończuk-Omiotek
Hubert Skowron
Hubert Skowron
Karol Czapik
Karol Czapik
Krzysztof Gulda
Krzysztof Gulda
Paweł Głodek
Paweł Głodek
Tomasz Jędraszczyk
Tomasz Jędraszczyk
Tomasz Pilewicz
Tomasz Pilewicz
Waldemar Wiśniewski
Waldemar Wiśniewski
Zuzanna Kot
Zuzanna Kot
Przemysław Paw
Przemysław Paw
Małgorzata Pękalska
Małgorzata Pękalska
Renata Muszyńska
Renata Muszyńska
Aleksandra Maciejewicz
Aleksandra Maciejewicz
Artur Thielmann
Artur Thielmann
Andrzej Woźniakowski
Andrzej Woźniakowski
Daniel Kulig
Daniel Kulig
Marcin Babiak
Marcin Babiak
Marcin Bochenek
Marcin Bochenek

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Lista projektów

Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do VI edycji

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Wniosek rekrutacyjny

Dokumenty

Umowa o udzielenie wsparcia

Załącznik

Załączniki do umowy

Załączniki

Starsze wersje dokumentów

Starsze wersje dokumentów

Lista projektów

Listy wniosków - I edycja

Listy