Pomiń nawigację

Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Opłacenie wsparcia doradców w przygotowaniu sukcesji firmy.

Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla firm :
 • 9 lutego 2018

  Ogłoszenie konkursu

 • 12 marca 2018

  Start składania wniosków

 • 17 kwietnia 2018

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

18 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

20 000 000 zł

Wkład własny

minimum 10%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych jest sfinansowanie wsparcia doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na wsparcie dla przedsiębiorców w zaprojektowaniu procesu sukcesji w wymiarze prawnym, finansowym i organizacyjnym
 • na projekty szkoleniowe lub doradcze, zwiększające zdolności adaptacyjnych firm rodzinnych z sektora MMŚP w sukcesji.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy:

 • świadczące usługi szkoleniowe i doradcze dla mikro i małych przedsiębiorców, a w szczególności dla firm rodzinnych
 • posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesu sukcesji w firmach rodzinnych

w tym:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

18 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

20 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 20 000 000 mln zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Zgodnie z rozdziałem 7.1 do wniosku o dofinansowanie są dołączane załączniki. W załączniku nr. 8 do Regulaminu "Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER" przy każdym kryterium dostępu określono czy i jaki załącznik jest niezbędny do dokonania oceny danego kryterium - np. w przypadku kryterium nr 1 "Ocena doświadczenia dokonywana będzie na podstawie załączonego do wniosku o dofinansowanie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu
oraz dokumentów (np. referencji) potwierdzających wypracowana liczbę godzin szkoleniowych lub doradczych w szczególności dla firm rodzinnych."

Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 "...z każdego województwa wchodzącego w skład Makroregionu, którego dotyczy projekt pochodzi co najmniej 15% uczestników projektu (wskaźnik produktu)." W ramach projektu partnerskiego partnerzy mogą być z jednego województwa.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 należy udokumentować doświadczenie, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku...łączną liczbę realizowanych godzin doradczych lub szkoleniowych nie mniejszą niż 200, w tym co najmniej 100 godzin dla mikroprzedsiębiorców." Tym samym udokumentowanie świadczenia usług dla mikroprzedsiębiorców jest wymogiem.

Cytowana powyżej definicja małego przedsiębiorstwa jest jednoznaczna "...zatrudniało mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto...nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln. euro" Tym samym należy powyższe warunki traktować łącznie.

Zgodnie z rozdziałem 5.3 Regulaminu na poziomie projektu został określony wskaźnik produktu na poziomie minimum 1000 firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji tj. otrzymały wsparcie w formie doradztwa lub szkoleń w ramach projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu to został on określony na poziomie minimum 900 firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych. Przy czym za wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji uważane będzie przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej pisemnej strategii sukcesyjnej oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby istotne s punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoja rolę w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu - sposobu oceny kryterium nr 1 - "Ocena w ramach tego kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji projektu zaangażuje trenerów/doradców posiadających wymagane doświadczenie. Życiorysy zawodowe trenerów/doradców oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań
szkoleniowych i doradczych."

Tak 

Tak

W przypadku trenerów sytuacja jest tożsama ze stawkami doradców czy psychologa. Tym samym należy mieć na uwadze komentarz – „cena obejmuje stawkę godzinową wynagrodzenia brutto brutto w przypadku umowy o pracę, zaś w przypadku innych umów stawka godzinowa powinna uwzględniać koszty dojazdu do uczestnika.”

Zgodnie z zapisami Regulaminu samo oświadczenie stron nie jest wystarczające. Niezbędne jest przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie. 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Zgłoś się po wsparcie w sukcesji

Prowadzisz rodzinną firmę? Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. Pomożemy Ci ją zaplanować i przeprowadzić. W ramach wsparcia możesz otrzymać:

 • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
 • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.
Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Aby skorzystać ze wsparcia lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednią firmą z listy poniżej:

 

Wsparcie ikona

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Telefon: 58 326 24 00

E-mail: oditk@oditk.pl

WWW: oditk.eu/sukcesja

 

Wsparcie ikona

PM Doradztwo Gospodarcze

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2, 30-094 Kraków

Telefon: 12 395 74 00

E-mail: biuro@pmdg.pl

WWW: www.pmdg.pl/projekt-przez-sukcesje-z-przewodnikiem/ 

 

Wsparcie ikona

Nova Praxis Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: łódzkie, opolskie, śląskie.

pl. Szczepański 3 lok 48, 31-011 Kraków

Telefon: 12 200 29 79

E-mail: biuro@novapraxis.pl

WWW: www.novapraxis.pl

 

 

Wsparcie ikona

DGA S.A.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań 

Telefon: 61 859 59 00

e-mail: dgasa@dga.pl

WWW: www.dga.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Skład Komisji Oceny Projektów

Skład Komisji Oceny Projektów złożonych do konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18

Listy projektów w ramach działania 2.21 poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw