Pomiń nawigację

30 czerwca 2020

Brexit: Kontrole graniczne dla towarów importowanych do Wielkiej Brytanii

Udostępnij

Kontrole graniczne wprowadzane będą etapowo aby dać przedsiębiorcom dotkniętym pandemią COVID-19 więcej czasu na przygotowania.

Wraz z upływem 11 – miesięcznego okresu przejściowego, tj. począwszy od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie mogła wprowadzić własne reguły dotyczące towarów importowanych z Unii Europejskiej. Mając na uwadze ogłoszony w lutym br. zamiar wdrożenia pełnych kontroli granicznych w odniesieniu do importu z UE oraz wpływ pandemii koronawirusa na zdolność biznesu do podjęcia niezbędnych przygotowań, Wielka Brytania zdecydowała, że wprowadzenie nowych kontroli granicznych odbędzie się w trzech etapach, do 1 lipca 2021 r.:

  • Od stycznia 2021 r.: Importerzy standardowych towarów, od ubrań po elektronikę, będą musieli przygotować się na spełnienie podstawowych wymagań celnych, takich jak posiadanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej sprowadzanych towarów, a termin na uzupełnienie przez nich deklaracji celnych wyniesie 6 miesięcy. Cła należne będą od importu wszystkich towarów, jednak płatność będzie mogła zostać odroczona do momentu złożenia deklaracji. Kontrolowane będą towary podlegające szczególnemu nadzorowi, takie jak alkohol i wyroby tytoniowe. Przedsiębiorcy muszą być także gotowi na rozliczanie VAT od importu. Przeprowadzane będą również fizyczne kontrole wszystkich żywych zwierząt i roślin wysokiego ryzyka w miejscu przeznaczenia lub innym zatwierdzonym miejscu.
  • Od kwietnia 2021 r.: Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, np. mięso, karmy dla zwierząt domowych, produkty mleczne i jajeczne oraz wszystkie podlegające szczególnym regulacjom rośliny i produkty roślinne będą również wymagać prenotyfikacji oraz właściwej dokumentacji.
  • Od lipca 2021 r.: Przedsiębiorcy sprowadzający wszelkiego rodzaju towary, będą zobowiązani do składania deklaracji w miejscu dokonania importu i zapłaty należnych ceł. Wymagane będą pełne deklaracje bezpieczeństwa, a w odniesieniu do towarów podlegających nadzorowi sanitarnemu i fitosanitarnemu nastąpi zwiększenie liczby kontroli fizycznych i pobrań próbek: kontrola zwierząt, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego będzie odbywać się w brytyjskich punktach kontroli granicznej.

Ogłoszenie powyższych zasad poprzedzone było formalnym zawiadomieniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, że nie zaakceptuje ono, ani nie będzie wnioskować o jakiekolwiek przedłużenie okresu przejściowego.

Link do źródła.

 

 Agata Kudelska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network 

 

 

Zobacz więcej podobnych artykułów