Wiedza

Przeglądaj materiały poszerzające wiedzę na tematy związane z prowadzeniem i rozwijaniem Twojego biznesu.

Materiały wideo

Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji

Nagranie seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego „Brexitu"

Oznakowanie CE. Jak wprowadzić nowy produkt elektryczny i elektroniczny na rynek Unii Europejskiej?

Jak pozyskać finansowanie zaawansowanych technologii w MŚP?

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w działalności MŚP