22 września 2020

Raport „Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu”

W raporcie przygotowanym przez Radę Programową ds. Kompetencji przedstawiono przykłady nauki zawodu w wybranych krajach europejskich oraz wyniki badań na temat ich skuteczności.

Z publikacji wynika, że sukces praktycznej nauki zawodu zależy w dużej mierze od ścisłej współpracy szkół, samorządów i przedsiębiorców. Badania pokazują również, że absolwenci, którzy odbyli praktyczną naukę zawodu znajdują zatrudnienie szybciej niż ich rówieśnicy niemający praktyk. Zarabiają też więcej.

Główne trudności w zakresie praktycznej nauki zawodu w Polsce to m.in.:

  • pozyskanie pracodawców do współpracy w zakresie edukacji;
  • mała elastyczność systemu kształcenia zawodowego w adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych;
  • brak kadry nauczycielskiej odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe oraz szkół oferujących naukę w zawodach technicznych.

Poważnym wyzwaniem związanym z mierzeniem i badaniem efektywności praktycznej nauki zawodu jest niechęć przedsiębiorców do udzielania informacji. Dotyczy ona w szczególności kwestii finansowych i korzyści związanych z przyjmowaniem praktykantów, a także brak jednorodnego systemu zbierania i analizy dostępnych danych.

Praktyczna nauka zawodu została uznana przez państwa Unii Europejskiej za jedną z najważniejszych form kształcenia zawodowego, ale w dalszym ciągu wymaga inwestycji.

Więcej: Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu.

__________________________

Rada Programowa ds. kompetencji to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Głównym zadaniem rady jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 22.09.2020 16:31
Poprawiono: 23.09.2020 17:24
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: