Pomiń nawigację

11 lutego 2021 r.

Finał III edycji Gov_LAB: Kolejne samorządy będą lepiej wspierały lokalnych przedsiębiorców

Samorządowcy z Włocławka, Iławy oraz Warmii i Mazur ukończyli program edukacyjny „Gov_LAB”, finansowany ze środków Funduszy Europejskich i realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas ostatniego zjazdu, który odbył się 5 lutego 2021 r., przedstawiciele administracji prezentowali swoje pomysły inicjatyw oraz usług wspierających przedsiębiorczość. Kolejna  edycja programu rozpocznie się 15 lutego br.

Gov_LAB to pilotażowy program edukacyjny dla samorządowców. Jego uwieńczeniem są nowe usługi lub inicjatywy zaprojektowane przez uczestników, a uwzględniające potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie w tej edycji otrzymały projekty zgłoszone przez Miasto Włocławek, Powiat Iławski, a także Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Zespół projektowy z Włocławka postanowił podjąć działania zmierzające do wzmocnienia potencjału lokalnych przedsiębiorców poprzez stworzenie usług oferowanych przez Urząd Miasta Włocławek i WCB (Włocławskie Centrum Biznesu - Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości).

Zespół z Iławy pracował nad opracowaniem założeń projektu, który zakłada stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, złożonego z pracowników administracji (Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, Starostwa Powiatowego w Iławie i Urzędu Miasta Iławy). Jego zadaniem będzie kompleksowa obsługa i wieloobszarowe wsparcie przedsiębiorców, którzy funkcjonują lub planują rozpoczęcie działalności na terenie powiatu.

Wyzwaniem, jakie postawił sobie zespół z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego było opracowanie instrumentu dotyczącego wsparcia udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości. Jest to odpowiedź na trudności MŚP w dostępie do rynków zagranicznych, dostosowaniu do ich wymogów oraz pozyskiwaniu partnerów, w tym w zakresie inwestycji B+R.

Program składał się z trzech etapów, które ze względu na pandemię odbywały się zdalnie:

  • 8 warsztatów (oddzielne dla każdego zespołu),
  • 2 zjazdów edukacyjno-networkingowych (wspólnych dla wszystkich uczestników programu),
  • Finału – konferencji Demo Day (wspólnej dla wszystkich uczestników programu).

W lutym 2021 r. PARP rozpocznie kolejną, czwartą edycję programu. Wezmą w nim udział zespoły projektowe z trzech wcześniej wyłonionych samorządów. Są to: Kielce, Marki oraz Kobyłka. Zakończenie edycji planowane jest w lipcu 2021 r.

____

Pilotaż gov_LAB jest finansowany z ze środków unijnych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST. Zespoły z samorządów są wybierane na podstawie aplikacji złożonych w naborze organizowanym przez PARP.

Programu trwa ok. 4 miesiące. W tym czasie każdy z zespołów przechodzi przez cykl spotkań z udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców. Dodatkowo zespoły są angażowane w realizację badań jakościowych oraz testowania opracowanych prototypów rozwiązań. Jego uczestnicy nabywają wiedzę i kompetencje m.in. z zakresu projektowania usług publicznych oraz projektowania doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), projektowania usług w zmiennej rzeczywistości (future thinking/foresight), czy promowania nowych usług (pitching, storytelling). Ponadto mają możliwość nauki efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym, analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie).

Efektem pilotażu są też nowe usługi lub programy dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników. Proces projektowy bazuje na metodologii service design, której podstawą jest współpraca oraz silne zorientowanie na użytkownika dzięki głębokiemu zrozumieniu jego problemów i potrzeb (user-centered design).

Więcej informacji na stronie projektu gov_LAB.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 11.02.2021 10:40
Poprawiono: 16.02.2021 08:19
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: