22 lipca 2021

Finał IV edycji gov_LAB – programu PARP dla samorządów

8 lipca miał miejsce ostatni zjazd w ramach programu „gov_LAB”, realizowanego przez PARP. Wydarzenie miało charakter Dnia Demonstracyjnego (tzw. Demo Day) i było finałem czwartej edycji pilotażu. Zespoły projektowe zaprezentowały efekty swojej pracy – projekty instrumentów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w swoich samorządach. Program trwał 4 miesiące i został zainaugurowany 15 lutego 2021 r. W kolejnych tygodniach uczestników programu czekał cykl warsztatów z udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców.

Wsparcie w tej edycji otrzymały projekty zgłoszone przez samorządy z Kielc, Marek oraz Kobyłki. Zespół z Kielc pracował nad projektem „INNO-AKTYWATOR KIELCE”, który ma stanowić program wsparcia działalności innowacyjnej kieleckich firm. Zespół z Marek postanowił podjąć działania w wypracowaniu i określeniu instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców jako zintegrowanego systemu obsługi administracyjnej lokalnych przedsiębiorców. Z kolei celem projektu zespołu z Kobyłki było stworzenie warunków i narzędzi umożliwiających skuteczne przyciąganie firm do ulokalizowania ich siedzib na terenie miasta.

gov_LAB to pilotażowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Uczestnicy nabywają w nim wiedzę i kompetencje z szerokiego spektrum zagadnień. Mogą dowiedzieć się m.in. czym jest projektowanie usług publicznych oraz projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), jak projektować usługi w zmiennej rzeczywistości (future thinking/foresight), czy też jak wypromować nowe usługi (pitching, storytelling). Ponadto mają możliwość nauczyć się efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym, analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie).

Dodatkowym efektem pilotażu są nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy dla przedsiębiorców. Dużą zaletą gov_LAB jest także fakt, że proces projektowy bazuje na metodologii service design, której podstawą jest współpraca oraz silne zorientowanie na użytkownika dzięki głębokiemu zrozumieniu jego problemów i potrzeb (user-centered design).

Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę. Zespoły z samorządów są wybierane na podstawie złożonych aplikacji w naborze organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Czas trwania programu wynosi ok. 4 miesiące. W tym czasie każdy z zespołów przechodzi przez cykl spotkań z udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców. Dodatkowo zespoły są angażowane w realizację badań jakościowych oraz testowania opracowanych prototypów rozwiązań.

Ze względu na stan pandemii i konieczność dostosowania się do obowiązujących restrykcji, organizowane wszystkie spotkania poprzedniej edycji odbywały się w trybie zdalnym. Moderatorzy, zespoły projektowe oraz dodatkowi uczestnicy komunikowali się za pośrednictwem wspólnej platformy oraz narzędzi online dedykowanych do pracy grupowej. Nie uległa jednak zmianie struktura programu. Program edycji obejmował organizację 3 procesów projektowych, z których każdy prowadził do wypracowania instrumentu dla przedsiębiorców i składał się z:

  • 8 oddzielnych warsztatów dla każdego procesu projektowego;
  • 2 zjazdów edukacyjno-networkingowych (wspólnych dla wszystkich uczestników programu);
  • konferencji Demo Day (wspólnej dla wszystkich uczestników programu).

Organizatorem gov_LAB jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która z powodzeniem wykorzystuje opisane powyżej metody pracy przy projektowaniu własnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw.

Start kolejnej, piątej edycji programu planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu gov_LAB znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/govlab.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 22.07.2021 11:34
Poprawiono: 22.07.2021 12:28
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: