Pomiń nawigację

22 lutego 2021 r.

Rekordowe zainteresowanie MŚP konkursem „Badania na rynek”. Złożono wnioski na ponad 2,4 mld zł, a ta kwota może jeszcze wzrosnąć

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 lutego naborze do programu „Badania na rynek – konkurs ogólny”. A aż ok. 300 przedsiębiorstw ze względu na trwającą pandemię zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu o 14 dni. Dla porównania, w ubiegłorocznej edycji konkursu złożono 239 wniosków. Wybrane firmy z sektora MŚP będą mogły przeznaczyć unijne środki na wdrożenie wyników prac B+R. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł i jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do rozdysponowania pomiędzy przedsiębiorców jest łącznie pół miliarda złotych. 65 mln zł z tej puli trafi do przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego, a pozostała kwota do przedsiębiorstw z pozostałych województw. O skali wsparcia decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa, które stara się o dofinansowanie.

Z 412 złożonych już wniosków, 46 pochodzi z woj. mazowieckiego a pozostała liczba z pozostałych regionów Polski. Pełne podsumowanie naboru (z uwzględnieniem wniosków firm, które otrzymały więcej czasu na jego złożenie) PARP ogłosi 4 marca br. (§ 6 ust.17 Regulaminu).

Kwota zgłoszonych projektów już teraz prawie 5-krotne przewyższa budżet całego konkursu.
Polskie firmy doskonale wykorzystują szansę na rozwój, jaką stwarzają środki unijne i krajowe. Fundusze te napędzają ich działalności również w obszarze innowacji. Konkurs „Badania na rynek” pokazuje, że polscy przedsiębiorcy chcą inwestować w innowacje – stwierdza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego.

Program, w ramach którego firmy otrzymały już prawie 3,8 miliarda złotych jest realizowany od 2015 roku. Ułatwia on wytworzenie oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacznie ulepszonych produktów) oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju prace zakupili.

Proces lub produkt, którego wdrożenie jest możliwe ze  wsparciem, musi być innowacyjny co najmniej na poziomie kraju. Firmy otrzymają unijne środki na pokrycie maksymalnie 70 proc. wartości projektu, przy czym koszty kwalifikowalne powinny mieścić się między 1 mln zł a 50 mln EUR. Na usługi doradcze i na prace rozwojowe mogło zostać przeznaczone po 1 mln zł.

Dla kogo unijne wsparcie?

O dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych mogły starać się firmy z sektora MŚP, działające na terenie Polski, które zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

– To kolejna edycja konkursu, która pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są niezwykle kreatywni i chcą się rozwijać nawet w niepewnych czasach pandemii. Już nie tylko duże firmy myślą o inwestycjach w B+R, robią to również te małe. To pozytywna zmiana, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat w naszej gospodarce – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. – Tak duża popularność konkursu to również dowód na to, że jest on potrzebny i trafił w oczekiwania firm – dodaje.

Otrzymane fundusze będzie można przeznaczyć na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

Więcej informacji o programie: Badania na rynek – konkurs ogólny.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 22.02.2021 12:50
Poprawiono: 23.02.2021 14:33
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: