24 lutego 2021

Design Thinking oraz Service Design pomocne przy tworzeniu programów wspierających innowacyjność

W krajach rozwiniętych usługi odpowiadają za ok. 80 proc. wyników gospodarczych. Dlatego w konkurencyjnym i dynamicznym świecie niezbędne są inwestycje w innowacje. Przedsiębiorcy mogą liczyć na różnego rodzaju formy pomocy oferowane przez krajowe i regionalne instytucje, które wspierają rozwój innowacji. Co zrobić, aby oferowane przez nie programy działały jeszcze skuteczniej na rzecz rozwoju MŚP? Wskazówki w tym zakresie zostały zawarte w poradniku „Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika”. Dokument powstał przy współpracy Centrum Rozwoju Biznesu i Kulturalnego – KEPA (Grecja), Uniwersytetu Metropolitalnego w Cardiff – PDR (Wielka Brytania) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem publikacji Destination UX było zdiagnozowanie wyzwań, które stoją przed krajowymi i regionalnymi instytucjami, w zakresie zwiększenia satysfakcji i uczestnictwa małych i średnich firm w istniejących i przyszłych programach ukierunkowanych na rozwój innowacyjności. Eksperci z Grecji, Wielkiej Brytanii i Polski opracowali zestaw narzędzi do przygotowania nowoczesnych programów wsparcia innowacji. Wszystko, aby finalny efekt był jak najlepiej przystosowany do potrzeb firm, które z nich korzystają.

Najbardziej adekwatną metodologią, która może znacznie udoskonalić pracę agencji zajmujących się innowacjami, jest „design” – czyli nieszablonowe podejście do projektowania. Design to jedna z metod, która w procesie tworzenia zawsze stawia użytkownika na pierwszym miejscu. Zastosowanie tej metody jest wskazane w procesie rozwijania produktów i usług przyjaznych użytkownikom w sektorze prywatnym, a także efektywnych usług publicznych.

Międzynarodowe doświadczenie

W publikacji partnerzy z Grecji, Wielkiej Brytanii i Polski dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz udowodniają wartość dodaną płynącą z designu, a także prezentują argumenty przemawiające za stawianiem potrzeb użytkowników w centrum działań. W wyniku ich współpracy powstał zestaw narzędzi służących przygotowywaniu programów wsparcia innowacji, dostosowanych do potrzeb firm i poprawie doświadczenia MŚP w korzystaniu z nich. Zestaw narzędzi ma zapewnić pomoc w zakresie:

  • odwzorowania ścieżki, jaką przechodzą firmy uczestniczące w programach wsparcia innowacji,
  • zidentyfikowania poziomu satysfakcji na każdym etapie,
  • określenia sposobu ulepszenia procesu.

Projektowanie krok po kroku

Projektowanie usług to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, która powstała się w duchu tradycji projektowania skoncentrowanego na człowieku, z korzeniami sięgającymi do produkcji, architektury i projektowania przemysłowego. Oferuje jasny zestaw stałych zasad i metod, które pozwalają na kreowanie efektywnych i kompleksowych usług poprawiających doświadczenia użytkowników.

Metodologia projektowania rekomendowana przez autorów poradnika obejmuje cztery fazy.

  • Faza I: Odkrywanie. Istotą tej fazy jest zrozumienie problemów oraz doświadczenia użytkowników.
  • Faza II: Definiowanie. Głównym celem fazy jest dogłębne przeanalizowanie problemu, tak aby zdefiniować jego istotę przed rozpoczęciem procesu jego rozwiązywania. Narzędzia przedstawione w tej fazie mają na celu ułatwienie projektantom sformułowanie wyzwania i zebranie kluczowych wniosków z badań.
  • Faza III: Rozwijanie. Faza ta inicjuje opracowywanie rozwiązania. Członkowie zespołu rozpoczynają generowanie pomysłów, ich opisywanie, wizualizowanie i ocenianie. Narzędzia przedstawione w tej fazie mają na celu wsparcie projektantów/zespołu w opisywaniu i prezentowaniu sugerowanych rozwiązań.
  • Faza IV: Dostarczanie. Ta faza polega na zaplanowaniu wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań, wyznaczeniu adekwatnych osób i zespołów oraz zaplanowaniu prac przygotowawczych.

Dzięki zastosowaniu w/w metod można uniknąć zbytniej biurokratyzacji programów wsparcia, która wiąże się często ze skomplikowanymi i niezrozumiałymi regułami. Beneficjenci nie będą musieli być „prowadzeni za rękę” a czytelność i funkcjonalność rozwiązań sprawi, że będą oni chętniej sięgać po publiczne środki. Celem nadrzędnym jest wzrost skuteczności proinnowacyjnych narzędzi, a finalnie większe korzyści dla przedsiębiorców.

Powstanie poradnika zostało sfinansowane z Unii Europejskiej – program Horyzont 2020. W publikacji zostały przedstawione również przykłady narzędzi zastosowanych w praktyce.

Więcej informacji: link.

 

Opublikowano: 24.02.2021 08:15
Poprawiono: 24.02.2021 08:16
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: